VTJkyselyn tapahtumamäärä ylitti 90 miljoonaa kyselyä vuonna 2017

Väestötietopalvelut - 07.12.2017

VTJkyselyn tapahtumamäärä ylitti vuoden 2017 osalta 90 miljoonan kyselyn rajan 9.11.2017. Muutos on merkittävä verrattuna edellisiin vuosiin, kun vuonna 2016 luku oli vajaa 48 miljoonaa kyselyä.

Tapahtumamäärien huomattavan kasvun selittää loppusyksystä 2016 VTJkyselyssä käyttöönotettu Suomi.fi-palveluväyläliittymä, jota kautta tällä hetkellä noin 50-60% päivittäisistä tapahtumista tulee. Suomi.fi-palveluista erityisesti Suomi.fi-tunnistus ja Suomi.fi-valtuudet perustuvat toiminnassaan vahvasti VTJkyselyn palveluihin.

VTJ:n palvelut siirrettiin marraskuun 2016 lopussa uuteen ja tehokkaampaan käyttöympäristöön. Kasvaneista kyselymääristä huolimatta VTJkyselyn palvelujen vasteaika esimerkiksi henkilön perustiedot -kyselyn osalta laski lähes puoleen VTJ:n entiseen käyttöympäristöön verrattuna.

VTJkyselyn palvelut ovat merkittävässä osassa yhteiskunnan digitalisaation edistämisessä ja toimivan VTJ:n varaan voidaan rakentaa onnistuneita digitaalisia palveluita myös jatkossa.

Lisätietoja:
VTJkysely julkishallinnon asiakkaille (https://eevertti.vrk.fi/vtjkysely)
VTJkysely yrityksille ja yhteisöille (https://eevertti.vrk.fi/tietopalvelut-yrityksille-ja-yhteisolle/vtjkysely)
Suomi.fi-palvelut palveluntarjoajille (https://esuomi.fi/palveluntarjoajille/)