YTI-hanke: Suomi.fi-palveluväylän tiedonsiirto & The Nordic Institute for Interoperability Solutions (NIIS) esittely

Suomi.fi-palvelut - 24.01.2018

Aika ja paikka: 20.2.2018 klo 14-15, Väestörekisterikeskus, Lintulahdenkuja 4, Auditorio

YTI – Yhteinen tiedon hallinta – on osa Digitalisoidaan julkiset palvelut -kärkihankekokonaisuutta. YTI painottuu yhtenäisen palvelukokemuksen muodostamiseksi tarvittavan yhteisen tiedon hallintamallin ja yhteiskäyttöisen tietoympäristön kehittämiseen.

Yhtenä YTI-hankkeen osakokonaisuutena on kehittää monipuolinen tiedon jakeluratkaisu, jolla voidaan mm. siirtää ja julkaista suuria tiedostoja. Tilaisuudessa esitellään syksyn ja alkukevään aikana tehtyjen pilottien työn tuloksia.

Tilaisuudessa The Nordic Institute for Interoperability Solutions (NIIS) tulee kertomaan omasta toiminnastaan ja tulevasta kehitystyöstään. Tallinnassa sijaitseva instituutti vastaa muun muassa Suomi.fi-palveluväylässä hyödynnettävän X-Road-tiedonvälitysratkaisun kehittämisestä.

Ohjelma:

klo 14.00-14.05 Tervetulosanat YTI-hankkeen puolesta

klo 14.05-14.20 Tiedostojen siirto Suomi.fi-palveluväylää hyödyntäen

klo 14.20-14.30 VRK:n aineistojen siirto Palveluväylää hyödyntäen

klo 14.30-14.40 The Nordic Institute for Interoperability Solutions (NIIS) esittely

klo 14.40-14.50 X-Road-teknologia ja roadmap

klo 14.50-15.00 Keskustelu ja päätössanat

Ohjelmaan voi tulla vielä muutoksia. Tilaisuuteen on mahdollista osallistua etäyhteydellä. Ilmoittautumisen yhteydessä voi esittää ennakkokysymyksiä, jotka käydään tilaisuudessa läpi.

Ilmoittautuminen: https://response.questback.com/vestrekisterikeskus/ilmoittautuminen200218

Lisätietoja:
Jaana Nevalainen
Hankepäällikkö, YTI - Yhteinen tiedon hallinta
Väestörekisterikeskus
jaana.nevalainen@vrk.fi
puh: 0295 535 081