Yhteisten asiakaspalvelupisteiden ASTI-tietojärjestelmä käyttöön 1.2.2018 – Varmista, että organisaationne tiedot löytyvät Palvelutietovarannosta

Suomi.fi-palvelut - 19.12.2017

Yhteisten asiakaspalvelupisteiden tietojärjestelmien uudistusprojekti (ASTI) on edennyt siihen vaiheeseen, että ASTI-järjestelmä otetaan käyttöön 1.2.2018. Projektissa uudistetaan yhteisten asiakaspalvelupisteiden tietojärjestelmiä. Projektin pilotointitestausvaihe päättyy, ja tämän kuun aikana tietojärjestelmä viimeistellään julkaisua ja käyttöönottoa varten.

Ennen uuden järjestelmän käyttöönottoa organisaatioiden, jotka tarjoavat palveluja yhteispalvelu- tai asiointipisteissä tulee varmistaa, että Palvelutietovarantoon on viety ajantasaiset organisaatio- ja palvelutiedot. Tiedot on hyvä varmistaa mahdollisimman pian.

Yhteispalvelu- ja asiointipisteet ovat kuntien ylläpitämiä julkisen hallinnon yhteisiä asiakaspalvelupisteitä, joissa voi hoitaa asioita, jotka muuten vaatisivat asiointia useiden viranomaisten kanssa. Jos organisaatio tarjoaa palveluja yhteispalvelu- ja asiointipisteissä, palveluja koskevat tiedot tulee tuottaa Palvelutietovarantoon. ASTI-tietojärjestelmä hyödyntää näitä tietoja. Kun tiedot on kuvattu Palvelutietovarantoon ja ASTI-tietojärjestelmään, kansalainen näkee esimerkiksi Suomi.fi-verkkopalvelusta, mitä palveluita mistäkin yhteisestä asiakaspalvelupisteestä saa ja millä laajuudella.

Palvelutietovarantoon tallennetut palvelutiedot toimivat myös sopimuksen pohjana palveluista vastaavien organisaatioiden ja yhteisten asiakaspalvelupisteiden välillä. Palvelutietovarannossa hyödynnetään myös ASTI-järjestelmässä olevaa tietoa siitä, kuinka laajasti palvelua tarjotaan kyseisessä pisteessä.

Uusi ASTI-järjestelmä korvaa Apudiaarin, Asiointipisteiden tiketöintijärjestelmän, yhteispalvelu.fi-sivuston ja rekisterin. Vanhat järjestelmät poistuvat käytöstä ASTI-käyttöönoton yhteydessä.

Lisätietoja:

ASTI-projekti: asti(a)avi.fi

PTV-tuki: ptv-tuki(a)vrk.fi