Yhteinen tiedon hallinta (YTI) -hankkeen työt etenevät vauhdikkaasti

Suomi.fi-palvelut - 24.10.2017

YTI-hanke on osa Digitalisoidaan julkiset palvelut -kärkihankekokonaisuutta. Hankkeen tavoitteena on luoda edellytykset julkisen hallinnon yhtenäiselle tiedon hallinnalle ja vahvistaa tiedon järjestelmällistä ja tavoitteellista määrittelyä ja käsittelyä. Lisäksi hankkeen toimenpiteillä rohkaistaan tehostamaan jo olemassa olevan tiedon monipuolista käyttöä. Hanke on valtiovarainministeriön ohjaama, ja sen toteutustyöstä vastaa suurimmaksi osaksi Väestörekisterikeskus.

YTI-hanke koostuu viidestä työpaketista: Omadata julkisessa hallinnossa, yhteentoimivuuden menetelmä ja välineet, tiedon jakeluratkaisu suuriin tietomassoihin, Case: Kuntien taloustietojen yhteentoimivuus ja yhteinen tiedon hallintamalli. VRK vastaa neljän ensimmäisen työpaketin toteutuksesta ja on mukana myös VM:n koordinoimassa yhteisen tiedon hallintamallissa mukana. Hanke päättyy vuonna 2018, jonka jälkeen YTI:n toteutukset ja palvelut siirtyvät VRK:lle jatkuviksi palveluiksi.

YTI-hankkeen toteutustyöt käynnistyivät VRK:ssa kesällä 2017, töiden tuloksista kuullaan lisää ensi vuoden alkupuolella. Alla tietoa, mitä YTI:ssä on tällä hetkellä työn alla.

Omadata julkisessa hallinnossa

Väestörekisterikeskuksessa on käynnissä lokakuun 2017 ajan Omadata julkisessa hallinnossa -arkkitehtuurikuvaustyö, johon on kutsuttu eri hallinnonalan organisaatioista osallistujia. Arkkitehtuurikuvaus julkaistaan kommenteille joulukuun alussa, jonka jälkeen arkkitehtuurikuvaus valmistuu vuoden loppuun mennessä.

Valtiovarainministeriö järjestää kolme Omadata-työpajaa, joiden tavoitteena on muodostaa yhteinen kokonaiskuva ja yhtenäinen viestintä omadataa hyödyntävästä tiedon hallinnasta, myös kansalaisten suuntaan. Työpajat on tarkoitettu julkisen hallinnon toimijoille.

  • 31.10.2017 klo 9-12 Omadata tiedonhallinnan käsitteenä ja säädösympäristö
  • 29.11.2017 klo 9-12 Omadata-työpaja II – aihe tarkentuu edellisen työpajan perusteella
  • 17.1.2018 klo 9-12 Omadata-työpaja III – aihe tarkentuu edellisen työpajan perusteella

Ilmoittautuminen työpajoihin

Yhteentoimivuuden menetelmä ja välineet

Yhteentoimivuuden menetelmä ja välineet -työllä parannetaan ja yhtenäistetään tietosisältöjen määrittelyä luomalla yhteinen tapa hallita, tuottaa ja ylläpitää julkishallinnon palveluiden taustalla olevia tietomäärityksiä. Tavoitteena on kehittää yksi paikka, josta voi tarkastella, mitä tietoja julkishallinnon organisaatiosta on saatavilla. Yhteentoimivuusvälineistöön ei tallenneta itse tietoa, vaan tietoa tiedosta: mitä, missä muodossa ja missä organisaatiossa tieto on. Yhteentoimivuusvälineistö koostuu kolmesta editorista: Sanastoeditorista löytyvät sanastot ja terminologisen käsitetyön tuloksena syntyneet yhteisesti sovitut termit ja niiden määritelmät. Koodistoeditorista vastaavasti julkishallinnolle yhteisiä koodistoja ja luokituksia. Tietomallieditorilla puolestaan kuvataan omien rekisterien, tietovarantojen ja järjestelmien tietosisältöjä ja -rakennetta ja voidaan tehdä omia soveltamisprofiileja olemassa olevista tietokomponenteista. Tietomallieditorin kehitysversio on katsottavissa osoitteessa http://iow.csc.fi ja sanastoeditorin http://sanasto.csc.fi. Koodistoeditorin kehitys on alkanut syksyllä 2017.

Tarkempi esittely yhteentoimivuusvälineistöstä löytyy: https://wiki.julkict.fi/julkict/yti/2-yhteentoimivuuden-menetelma-ja-valineet/yhteentoimivuusvalineiston-esittely/view

Tiedon jakeluratkaisu

Tavoitteena on kehittää Suomi.fi-palveluväylän kyvykkyyttä siten, että Palveluväylää hyödyntäen voidaan siirtää ja julkaista suuria tiedostoja. Selvitystyöt on juuri käynnistetty ja varsinaiset pilotit käynnistyvät ensi vuonna.

Case: Kuntien taloustietojen yhteentoimivuus

Kuntatieto-ohjelmassa ja Maakuntatietohankkeessa toteuttavan tiedolla johtamisen kehitystyön tuloksena kunnat ja maakunnat voivat raportoida taloustietonsa uudella, digitaalisella ja automatisoidulla tavalla 1.1.2020 alkaen. Tavoitteena on, että viranomaisten saama kuntien ja maakuntien taloustietojen raportointi muodostuu yhteisesti ymmärretystä tietosisällöstä. Taloustietojen raportoinnin tietosisältö tulee perustua systemaattisin menetelmin laadittuihin ja semanttisesti yhteentoimiviin sekä avoimiin, määritteleviin sanastoihin, luokituksiin ja koodistoihin sekä tarvittaviin tietomallimäärityksiin.

Kunta- ja maakuntien taloustiedon yhteentoimivuuspilotti toteutetaan yhteentoimivuusvälineistöön ja sen toteutuksesta vastaa VRK. Pilotti käynnistyy marraskuussa 2017.

Tulossa

YTI-seminaari järjestetään 23.1.2018 klo 9.00-12.00 valtiovarainministeriössä.
Lisätietoja tulossa mm. YTI-hankkeen kotisivuille: https://wiki.julkict.fi/julkict/yti

Yhteydenotot: yhteentoimivuus@vrk.fi