Virtu.fi otti puolesta-asioinnin käyttöön ennätysajassa

Suomi.fi-palvelut - 19.09.2017

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen ylläpitämä virtu.fi-palveluportaali otti elokuun lopulla käyttöönsä puolesta-asioinnin mahdollisuuden. Virtu.fi on virtuaalinen sosiaali- ja terveyspalvelukeskus, joka tarjoaa sähköisiä sote-palveluita Lapin alueella.

Käyttöönoton myötä virtu.fissä toisen puolesta asioiminen on mahdollista yhdessä pilottipalvelussa, alle 10-vuotiaan lapsen astman kontrollikäynnin esitietolomakkeen täytössä Lapin sairaanhoitopiirissä. Tulevaisuudessa käyttö laajentuu vielä vanhus- ja kotihoitopalveluiden viestintään. Aikuisen puolesta asioiminen aloitetaan palvelussa heti, kun oikeus asiointiin voidaan todentaa Suomi.fi-valtuuksien uusien valtuutuskoodien avulla. Käyttöönotossa tehtiin Suomi.fi-valtuuksien uusi ennätys, kun käyttöönoton tekninen osuus valmistui vain neljässä päivässä. Projektissa virtu.fi-palveluihin luotiin Csamhealth Oy:n toimittamaan S7-järjestelmään rajapinta, joka tarkistaa puolesta-asioijan valtuudet Väestörekisterikeskuksen Valtuudet-palvelusta.

Kumppanina projektissa toimi järjestelmätoimittaja Csamhealth Oy, jonka Product Manager veti käyttöönottoprojektin teknistä puolta. Virtu.fin projektissa tehty työ hyötyi toimittajan aikaisemmin tekemistä projekteista, Pirttijärvi kertoo.

”Csamhealth Oy oli aloittanut puolesta-asioinnin käyttöönottoprojektin Oulun kaupungin kanssa, ja meillä on käytössä sama tietoturvallisen viestinvälityksen, sähköisten lomakkeiden ja mittareiden järjestelmä käytössä. Tulevaisuudessa myös Kainuu, Oulunkaari ja Raahen seutu voivat hyötyä tekemästämme kehitystyöstä Pohjois-Suomen alueella.”

Pirttijärvi kiittelee sujuvaa yhteistyötä Väestörekisterikeskuksen käyttöönottotiimin kanssa. Tulevaisuudessa nyt käyttöönotettua puolesta-asioinnin palvelua on myös mahdollista laajentaa, varsin helpostikin. ”Tämä oli erittäin tehokkaasti hallinnoitu projekti, jossa keskityttiin tavoitteisiin kesään sijoittuvasta ajankohdasta huolimatta. Käyttöönotettu palvelu on mahdollista laajentaa eri käyttötarkoituksiin tarpeen mukaan. Rahoitushakemus oli hieman monimutkainen, mutta saimme hyvää ohjeistusta asiaan liittyen sekä Kuntaliitosta, Valtiovarainministeriöltä että Väestörekisterikeskukselta”, Pirttijärvi toteaa.

Projektin tärkein hyöty oli palveluiden käytön laajentuminen lasten ja tulevaisuudessa myös täysi-ikäisten puolesta-asiointiin, kertoo Maarit Pirttijärvi Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskukselta. Asiointi pitkien etäisyyksien Pohjois-Suomessa helpottuu merkittävästi. ”Lapin alueella osalla väestöstä on pitkät välimatkat palveluihin, joten ajasta ja paikasta riippumattoman sähköisen asioinnin kehittäminen on erittäin tärkeää. Tällä hetkellä omaistensa asioita hoitavat henkilöt antavat asiointioikeudet paperisina valtakirjana, matkustavat sosiaalivirastoille tai terveysasemille saadakseen hoidettua tarvittavan asioinnin,” Pirttijärvi toteaa. ”Omaisten asiointi nopeutuu ja muuttuu tietoturvallisemmaksi, koska esimerkiksi paperisia dokumentteja ei enää tarvita.”