Väestörekisterikeskuksen asiakas- ja sidosryhmäyhteistyö uudistuu

Suomi.fi-palvelut - 28.11.2017

Väestörekisterikeskus on uudistamassa asiakas- ja sidosryhmäyhteistyötään. Uudistukselle nähtiin tarve, koska viraston ylläpidettäväksi on siirtynyt ja siirtyy runsaasti uusia palveluja ja toimintoja.

Uudistuksen tavoitteena on:

- yhtenäistää Väestörekisterikeskuksen asiakasyhteistyön tapoja

- koota tietoa asiakkaiden tarpeista ja odotuksista Väestörekisterikeskuksen palvelujen kehittämiseksi

- saada asiakkailta palautetta ja tietoa mm. palvelujen käytöstä ja käyttöönottosuunnitelmista

- jakaa tietoa Väestörekisterikeskuksen palvelujen ajankohtaisista asioista ja jatkokehityssuunnitelmista

 - lisätä vuorovaikutusta ja sitoutumista yhteisiin päätöksiin

Asiakas- ja sidosryhmäyhteistyön toimintamallissa on viisi eri yhteistyömuotoa: avoimet tilaisuudet, johdon tapaamiset, erilaiset kehitys- ja asiakasryhmät sekä Väestörekisterikeskuksen palveluiden tuotannon seurantaryhmä.

Uusi toimintamalli otetaan käyttöön vuoden 2018 alkupuolella. Väestörekisterikeskus täsmentää ja konkretisoi ryhmien toimintaa vuoden loppuun mennessä. Asiasta tiedotetaan lisää viimeistään vuodenvaihteen jälkeen tammikuussa 2018.