Tulorekisterikin käyttää Suomi.fi-valtuuksia

Suomi.fi-palvelut - 20.02.2019

Suomi.fi-valtuudet sai uuden merkittävän asiakkaan vuoden alusta, kun tulorekisteri aukesi käyttäjille. Tulorekisteriin ilmoitetaan ensi vaiheessa tiedot palkoista ja ansiotuloista. Suomi.fi-valtuuksien avulla palkkoja maksavien organisaatioiden, esimerkiksi yritysten, on mahdollista valtuuttaa tilitoimiston tai toisen henkilön hoitamaan palkkatietojen ilmoittamisen tulorekisteriin.

-Suomi.fi-valtuuksien avulla sähköinen asiointi tulorekisterissä palkkoja maksavan puolesta on luotettavaa ja sähköisten valtuuksien hallinnointi helppoa Valtuuksien käyttöliittymässä, kertoo Risto Ollikainen, Valtuuksien palveluomistaja Väestörekisterikeskuksella.

Valtuusrekisteriin tietoja ilmoittava taho voi valtuuttaa toisen henkilön tai yrityksen ilmoittamaan palkkatietoja tai katselemaan niitä. Palkkatietojen ilmoittaminen -roolissa voi mm. ylläpitää valtuuttajan perustietoja ja palkkatietoilmoituksia.

Palkkatietojen katselu -roolissa voi puolestaan mm. katsella valtuuttajan perustietoja, valtuuttajan tuottamia palkkatietoilmoituksia ja valtuuttajan lähettämiä ja saamia viestejä sekä valtuuttajan arkistoituja asiakirjoja.

Keskeisenä ja kansallisena tietokantana tulorekisterin aukeaminen on tuonut Valtuuksiin paljon uutta liikennettä. Valtuuksia tulorekisteriä varten on voinut luoda jo elokuusta lähtien: tähän mennessä valtuuksia on luotu jo noin 390 000 kappaletta. Kaiken kaikkiaan valtuuksia on luotu tammikuun loppuun mennessä yli 2,6 miljoonaa.

Valtuuksia voi luoda ja hallinnoida Väestörekisterikeskuksen Suomi.fi-verkkopalvelussa osoitteessa Suomi.fi.