Suomi.fi-viestien tuen hakuaikaa jatkettu!

Suomi.fi-palvelut - 26.09.2018

Valtiovarainministeriö myöntää tukea Suomi.fi-viestien käyttöönottoa nopeuttavia toimia varten. Tuella tuetaan organisaatioissa tapahtuvaa Viestien käyttöönottoa. Käyttöönoton kustannuksiin hyväksytään nimenomaan palvelun käyttöönottoon liittyvät kustannukset, jotka voivat sisältää myös suunnittelutyötä.

Valtiovarainministeriö on jatkanut tuen hakuaikaa 31.1.2019 asti! Katso lisätietoa tuen hakemisen ehdoista ynnä muusta Valtiovarainministeriön sivuilta tämän linkin takaa: https://vm.fi/suomi.fi-viestit-kayttoonoton-tuki