Suomi.fi-viestejä voi nyt lähettää pienille yrityksille – organisaatio, aloita käyttöönotto!

Suomi.fi-palvelut - 24.01.2019

Suomi.fi-viestien kautta on organisaatioiden nyt mahdollista lähettää viestejä myös yritysten edustajille. Ensimmäisessä vaiheessa viestejä voi lähettää niin sanotuille mikroyrityksille, jotka työllistävät 1-9 henkilöä. Mikroyrityksiä on kuitenkin Tilastokeskuksen lukujen mukaan jopa 93 prosenttia kaikista yrityksistä. Yritysten Viestit kattaa siis ensimmäisessä aallossa jo valtaosan osan suomalaisesta yrityskentästä.

Pienten yrityksen viestejä voi ensi vaiheessa hallinnoida vain yrityksen nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö, esimerkiksi toimitusjohtaja. Yritys voi siis jatkossa halutessaan ottaa viranomaisviestit vastaan sähköisesti ja luopua paperipostista viranomaisviestinnässään. Sähköinen viestinvälitys edellyttää, että yrityksen edustaja antaa suostumuksensa sähköiseen asiointiin Suomi.fi-verkkopalvelussa.

Miten organisaationi voi alkaa lähettää viestejä yrityksille?

Yritysten viestit-palvelu toimii samalla tavalla kuin kansalaistenkin viestit. Ainoa ero on siinä, että lähettävä viranomainen kohdentaa viestit henkilötunnuksen (kansalainen) sijaan y-tunnukselle (yritys). Nykyiset Viestit-palvelun käyttöönottaneet organisaatiot voivat siten helposti laajentaa palvelun käyttöä myös yritysasiakkaille.

Viestien palvelupaketti on tulostus, kuoritus- ja jakelupalvelun myötä laajentunut myös paperipostiin. Palvelun myötä Viestejä hyödyntävä organisaatio saa myös yritysasiakkailleen lähtevät viestit perille riippumatta siitä, tahtooko yritysasiakas vastaanottaa viranomaispostinsa sähköisenä vai paperisena.

Yrityksiä palvelevien viranomaisten kannattaa ehdottomasti aloittaa sähköisten viestien lähettäminen yrityksille tuloon ja mahdollistaa parempi sähköinen organisaation yritysasiakkaille. Ota yhteyttä asiakaspalveluumme ja aloita käyttöönotto tai lue lisää viesteistä osoitteessa: https://esuomi.fi/palveluntarjoajille/viestit/

Miten Viestit-palvelu yrityksille laajenee tänä vuonna?

Vuoden 2019 aikana palvelua laajennetaan Suomi.fi-valtuuksien avulla valtuusrekisteripohjaiseksi. Tulevaisuudessa yrityksen viestejä voi käyttää myös yrityksen edustajan valtuuttama henkilö tai jopa toinen yritys. Yrityksen nimenkirjoittaja voi jatkossa antaa valtuuden Suomi.fi-verkkopalvelussa henkilölle tai yritykselle, jonka avulla yrityksen viestejä voi lukea tai lähettää. Valtuuden Viestit-palvelua varten antaa Patentti- ja rekisterihallituksen rekistereihin kirjattu nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö. Tulevaisuudessa yrityksen saamat viestit ovat luettavissa myös Suomi.fi-mobiilisovelluksessa.

Palvelua kehitetään yhteistyössä asiakasorganisaatioiden kanssa. Väestörekisterikeskus on viime syksyn aikana haastatellut merkittävimpiä viranomaisorganisaatioita saadakseen selville asiakasorganisaatioiden tarpeita yritysten sähköiseen viestintään. Marras-joulukuun aikana keskustelut jatkuivat yritysten edustajien kanssa. Haastatteluiden avulla on määritelty erilaisia puolesta-asioinnin tyyppejä, joita palvelussa tarvitaan sen laajetessa valtuusrekisteripohjaiseksi.

Lisätietoa:

viestit-kayttoonotot@vrk.fi