Suomi.fi-verkkopalvelun tunnettuus noussut yrittäjien keskuudessa

Suomi.fi-palvelut - 25.04.2018

Suomen Kyselytutkimus Oy:n maaliskuussa 2018 toteuttamaan kyselyyn vastanneista 56,7 % prosenttia ilmoitti tuntevansa palvelun nimeltä tai käyttäneensä sitä viimeisen kuuden kuukauden aikana. Noin 40 prosenttia vastaajista ilmoitti kuulleensa palvelusta ja noin 17 prosenttia käyttäneensä sitä. Syksyllä 2017 tehdyssä vastaavassa kyselytutkimuksessa Suomi.fin yritysosiota edeltäneen Yritys-Suomen tunnettuus oli 46,7 prosenttia: 35,2 prosenttia oli kuullut palvelusta ja 11,4 prosenttia käyttänyt sitä.

Tunnettuus on siis kasvanut yrittäjien keskuudessa 10 prosenttiyksikköä puolen vuoden aikana. Tutkimus tehtiin kyselytutkimuksena 900 pk-yrittäjälle ympäri Suomea.

Yritys-Suomi-sivusto yhdistettiin osaksi Suomi.fi-verkkopalvelua tammikuussa 2018. Uutta verkkopalvelua käyttäneistä vastaajista 72,4 prosenttia koki, että sivujen käytettävyys oli säilynyt muutoksen yhteydessä ennallaan. Uudistunutta yrityssivustoa suositteli vastaajista 27,6 prosenttia. Saman suuruinen joukko myös arvosteli uudistunutta palvelua. Suosittelussaan neutraaleja oli vastaajista lähes puolet (44,9 %).  Suosittelijoiden ja arvostelijoiden määrä laski syksyllä 2017 tehdystä tutkimuksesta muutaman prosenttiyksikön.

Tutkimuksessa kysyttiin myös missä määrin vastaajat käyttivät internetiä ja julkishallinnon sähköisiä palveluita ylipäänsä. Maaliskuun 2018 kyselyssä lähes 96 prosenttia vastaajista ilmoitti käyttävänsä internetiä päivittäin. Vain 14,8 prosenttia vastaajista ei ollut käyttänyt julkisia verkkopalveluita viimeisen kuuden kuukauden aikana. Kysyntää selkeille julkishallinnon verkkopalveluille siis on!

Suomi.fi-verkkopalvelun yritysosio kokoaa yhteen tietoa ja palveluja yrityksille ja yrityksen perustajille. Palvelua kehitetään Väestörekisterikeskuksessa jatkuvasti käyttäjiltä kerättyä palautetta hyödyntäen. Tutustu osioon www.suomi.fi/yritykselle.

Lisätietoja

Pirkko Romakkaniemi, Väestörekisterikeskus, etunimi.sukunimi[at]vrk.fi