Suomi.fi-valtuuksien valtuusvaihtoehdot valmiita

Suomi.fi-palvelut - 19.12.2017

Suomi.fi-valtuuksien eri valtuusvaihtoehtojen rakennustyöt ovat nyt valmistuneet. Organisaatiot, niin yksityiset kuin julkisetkin, voivat ottaa käyttöön Valtuudet-palvelun eri valtuustyyppeineen mahdollistaakseen helpon ja luotettavan toisen puolesta asioinnin verkkopalvelussa. Suomi.fi-valtuudet virtaviivaistaa organisaatiosi toimintaa: asiakkaan palvelukokemus paranee ja kustannuksia säästyy palveluprosessin sähköistyessä. Esimerkkejä puolesta asioinnin käyttömahdollisuuksista ovat muun muassa huoltajan asioiminen alaikäisen lapsensa puolesta ja nimenkirjoitusoikeuden haltijan asiointi edustamansa yrityksen puolesta.

Vuonna 2018 Suomi.fi-valtuuksissa tulee myös mahdolliseksi luoda sähköisiä valtakirjoja asiakkaiden puolesta palvelupisteasioinnin yhteydessä.

Nyt käytössä olevat valtuusvaihtoehdot ovat:

 • Henkilö-henkilö -valtuus
  • Henkilö A valtuuttaa henkilö B:n toimimaan puolestaan tietyissä asioissa organisaation asiointipalvelussa.
 • Henkilö-yritys -valtuus
  • Henkilö valtuuttaa yrityksen toimimaan hänen puolestansa valtuuden rajaamissa asioissa.
 • Yritys-yritys -valtuus
  • Yritys voi valtuuttaa toisen yrityksen toimittamaan valtuuden rajaamia asioita.
 • Yritys-henkilö -valtuus
  • Yritys voi valtuuttaa henkilön toimimaan yrityksen puolesta tietyissä asioissa.
 • Yritys-yritys-henkilö -valtuus
  • Yritys A antaa Yritys B:lle (esimerkiksi tilitoimisto) valtuuden, joka puolestaan valtuuttaa työntekijänsä X:n (esimerkiksi kirjanpitäjän) ilmoittamaan vaikkapa palkkatietoja Yritys A:n puolesta esimerkiksi verohallintoon.

Asiointivaltuudet tarkistetaan joko kansallisista perustietorekistereistä (esim. kaupparekisteri, väestötietojärjestelmä) palvelussa tai valtuus luodaan KaPA-ohjelmassa rakennettuun uuteen kansalliseen valtuusrekisteriin Suomi.fi-verkkopalvelussa. Valtuusrekisteriin pohjautuvan henkilö-henkilö -valtuuttamisen ovat toteuttaneet tällä hetkellä Kansallisarkisto ja Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä. Esimerkiksi Essoten ajanvarauspalvelussa voi nyt valtuuttaa toisen henkilön varaamaan, katselemaan ja muuttamaan terveydenhuollon ajavarauksia puolestaan. Yritys-henkilö -valtuuttamisen on Kansallisarkiston lisäksi mahdollistanut myös Maahanmuuttovirasto. Perusrekistereihin tukeutuvia ratkaisuja ovat tehneet mm. Trafi, Tekes, Suoratyo.fi, Verohallinto ja Yhtyneet Medix Laboratoriot. Asiakastarinoita toteutuneista käyttöönotoista löydät esuomi.fin Asiakkaitamme-osiosta.

Useita käyttöönottoprojekteja käynnissä – milloin sinun organisaatiosi alkaa käyttää Suomi.fi-valtuuksia?

Väestörekisterikeskus tekee parhaillaan yhteistyötä usean organisaation kanssa uusien käyttöönottoprojektien merkeissä.  Sosiaali- ja terveysalan toimijoista muun muassa Oulun kaupunki, KELA sekä Apteekkariliitto rakentavat asiointipalveluihinsa toisen puolesta asioinnin mahdollisuutta Suomi.fi-valtuuksien avulla. Eri yritysvaltuuttamisen ratkaisuja rakentavat puolestaan muun muassa Suomen pankki, Vero, Trafi sekä HSY.

Tahtoisiko organisaatiosi ottaa Suomi.fi-valtuudet käyttöön ja parantaa verkkopalvelusi asiakaskokemusta? Ota yhteyttä Suomi.fi-asiakaspalveluun: suomi.fi-asiakaspalvelu[at]vrk.fi.