Suomi.fi-tunnistus tunnistaa pian muutkin kuin suomalaiset

Suomi.fi-palvelut - 24.10.2017

Suomi.fi-tunnistus laajenee vuonna 2018 siten, että tunnistautuminen  on mahdollista  myös muiden EU-maiden tunnistusvälineillä. Muutoksen myötä myös sellaiset henkilöt, joilla ei ole suomalaista tunnistautumisvälinettä, voivat käyttää Suomen julkishallinnon asiointipalveluja. Tällaisia ovat esimerkiksi maahanmuuttajat, Suomessa väliaikaisesti työskentelevät henkilöt sekä ulkosuomalaiset.

Muutoksen taustalla on EU:n eIDAS-asetus, jonka mukaan syksyyn 2018 mennessä julkisen hallinnon on hyväksyttävä palveluissaan toisen jäsenvaltion tunnistusvälineiden käyttö silloin, kun ne vastaavat varmuustasoltaan oman maan tunnistautumisvälineitä.

Suomi.fi-tunnistukseen lisätään muiden EU-maiden vahvat tunnistuspalvelut

Julkisen hallinnon asiointipalvelujen ei tarvitse rakentaa erillistä tunnistusliittymää ulkomaalaisia varten. Jos käytössä on Suomi.fi-tunnistus, muiden EU-maiden kansalaisten tunnistaminen hoituu saman rajapinnan kautta.

Asiointipalvelun ei myöskään tarvitse miettiä, miten eri maiden tunnistusvälineiden varmuustaso on verrannollinen suomalaisiin välineisiin, sillä Suomen varmuustasot ovat yhdenmukaiset EU:n asettamien tasojen kanssa.

Asiointipalveluille suurin muutos on se, että toisen maan tunnistusvälineellä tunnistetulla henkilöllä ei ole henkilötunnusta. Heillä on kuitenkin vastaava tunniste eli ns. eIDAS-tunniste. Tunniste on vakiomuotoinen maasta riippumatta, mutta se ei vastaa muodoltaan meille tuttua henkilötunnusta. Tunnistetusta käyttäjästä välitetään lisäksi etu- ja sukunimi sekä syntymäaika.

Väestörekisterikeskus lisää marraskuun alkupuolella Suomi.fi-tunnistuksen testiympäristöön mahdollisuuden testata, mitä muutoksia ja mahdollisuuksia rajat ylittävä tunnistaminen tuo omiin asiointipalveluihin.

Alkuvaiheessa vasta osa EU-maista mukana

Käytännössä eIDAS-tunnistaminen on mahdollista vain tunnistusvälineillä, jotka on ilmoitettu EU:lle ja notifioitu eli hyväksytty. Tämä prosessi kestää useamman kuukauden ajan. Käytännössä tunnistusvälinevalikoima laajenee siis vasta notifiointien myötä.

Tähän mennessä ainoastaan Saksa on notifioinut oman henkilökorttinsa, mutta muiden maiden oletetaan seuraavan perässä.

eIDAS ei vielä ratkaise kaikkea: vain notifioidut välineet ovat tuettuja ja mukana ovat vain EU-maat. Nyt rakenteilla oleva järjestelmä luo kuitenkin pohjan rajat ylittävälle tunnistamiselle – ensin EU:ssa ja ehkä myöhemmin myös sitä laajemmin.  

Suomi.fi-tunnistus on julkishallinnon yhteinen sähköinen tunnistuspalvelu. Se mahdollistaa käyttäjän tunnistamisen kaikilla suomalaisilla vahvoilla tunnistusvälineillä eli pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteilla ja varmennekorteilla.

Lisätietoja

Väestörekisterikeskus, hankepäällikkö Riitta Partala, etunimi.skunimi[at]vrk.fi

VIELÄ EHDIT ILMOITTAUTUA: Tiedotus- ja keskustelutilaisuus eIDAS-asetuksesta 8.11.2017

Tervetuloa kuulemaan, miten Suomi.fi-tunnistus mahdollistaa EU-maiden kansalaisten sähköisen tunnistaminen julkishallinnon asiointipalveluissa!
Valtiovarainministeriö ja Väestörekisterikeskus järjestävät tiedotus- ja keskustelutilaisuus eIDAS-asetuksesta 8.11.2017 klo 12.00-15.30

Ilmoittautumisaika päättyy 27.10.2017. 

>> Lue lisää