Suomi.fi-palveluväylän kuormanjakotuki käyttöön seuraavassa päivityksessä

Suomi.fi-palvelut - 19.09.2017

Suomi.fi-palveluväylän keskusympäristö päivitetään pian versiosta 6.9.3 versioon 6.16.x (versionumeron viimeinen numero tarkentuu ennen julkaisua).

Päivityksen ajankohta on nyt täsmentynyt seuraavasti:

  • Kehitysympäristö (FI-DEV): viikolla 39
  • Testiympäristö (FI-TEST): viikolla 41
  • Tuotantoympäristö (FI): viikolla 44

Väestörekisterikeskus ilmoittaa päivityksen tarkan ajankohdan ympäristökohtaisilla jakelulistoilla viikkoa ennen päivitystä.

Keskusympäristön päivitys ei vaikuta yksittäisten liityntäpalvelinten toimintaan. Päivityksen aikana uusien liityntäpalvelinten tai organisaatioiden lisääminen palveluväylään ei ole mahdollista.

Ylläpito lähettää tarkemmat päivitystä koskevat ohjeet liityntäpalvelinten teknisille yhteyshenkilöille keskusympäristöjen päivityksen jälkeen. Keskusympäristön päivityksen jälkeen on suositeltavaa päivittää liityntäpalvelimet uuteen versioon neljän viikon kuluessa. Uuden version päivityksen myötä liityntäpalvelimen suorituskyky ja resurssien käytön optimointi parantuvat huomattavasti, joten versiopäivitys kannattaa tehdä ensi tilassa.

Kuormanjakotuki käyttöön päivityksen yhteydessä

Palveluväylän versiopäivityksen yhteydessä otetaan käyttöön myös Palveluväylän kuormanjakotuki.

Organisaatiot voivat ottaa kuormanjakotuen käyttöön päivitysten jälkeen.

Kuormanjakotuen käyttöönotto edellyttää, että organisaatiolla on käytössään oma kuormanatasaaja. Tämä organisaation kuormantasaaja tulee konfiguroida siten, että palveluväylä voi hyödyntää organisaation kuormantasaajaa.

Ohjeet kuormantasaajan käyttöönotosta saat käyttöönne osoitteesta
https://github.com/ria-ee/X-Road/blob/develop/doc/Manuals/LoadBalancing/ig-xlb_x-road_external_load_balancer_installation_guide.md

Kuormantasaajan avulla palvelujen skaalautuvuus, saatavuus ja hallittavuus paranevat. Jos esimerkiksi liityntäpalvelimen toimintaan tarvitaan lisää suorituskykyä vaikkapa lisääntyneen käytön takia (palvelukutsuja tulee jatkossa yhä enemmän), voidaan nykyinen liityntäpalvelin kloonata toiseksi tai useammaksi liityntäpalvelimeksi. Kuorma jakaantuu tällöin kahdelle tai useammalle liityntäpalvelimelle. Näin yhtäaikaisten käyttäjien määrää voidaan kasvattaa ja vasteajat pienevät. Kuormantasaajan avulla järjestelmä toimii aikaisempaa paremmin myös mahdollisissa vikatilanteissa. Kuormantasaaja poistaa vikaantuneen liityntäpalvelimen käytöstä (liikennettä ei enää ohjata sille) ja liikenne ohjautuu muille, toiminnassa oleville liityntäpalvelimille.

Lisätietoja

Väestörekisterikeskus, Ryhmäpäällikkö Eero Konttaniemi, etunimi.sukunimi[at]vrk.fi

Koulutusta palveluväylän kehittäjille

Palveluväylän kehittäjille järjestetään tulevana talvena kaksi koulutustilaisuutta Tallinnassa.

Koulutusten ajankohdat ja aiheet:

Koulutukset on suunnattu verkkojärjestelmien koodin kehittäjille. Koulutukset järjestetään englanniksi.
Koulutus on maksuton. Osallistujat maksavat matkat ja yöpymisen itse.