Suomi.fi-palveluita kehitetään avoimesti muiden hyödyksi

Suomi.fi-palvelut - 19.09.2017

Suomi.fi-palveluita on kehitetty alusta asti avoimesti Kansallisen palveluarkkitehtuuriohjelman strategisen linjauksen mukaisesti. Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi ensimmäiset Suomi.fi-palveluiden lähdekoodit julkaistiin jo kesällä 2015.

Avointen lähdekoodien lisäksi palveluiden kehittämisessä on edistetty avointen rajapintojen saatavuutta. Ohjelmistokoodit on haluttu antaa kaikkien halukkaiden jatkojalostettaviksi ja edelleen hyödynnettäviksi, jotta myös yksityiset yritykset voisivat luoda palveluiden avulla uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

"On koko yhteiskunnan etu, että tekeminen keskittyy kertaalleen toteutettujen ominaisuuksien jatkokehittämiseen, eikä siihen, että jokainen toimija tekee itsekseen samoja asioita", sanoo Väestörekisterikeskuksen Digitaalisten palveluiden yksikön johtaja Janne Viskari.

Kaikki Suomi.fi-palveluiden avoimet lähdekoodit ovat nähtävillä GitHub-palvelussa. Palvelusta löytyy Suomi.fi-palveluiden lisäksi myös koko X-Roadin lähdekoodi. Lähdekoodeja on jo hyödynnetty jonkin verran. Muun muassa Palvelutietovarannon lähdekoodia on käytetty erilaisten verkkopalveluiden pohjalla näyttämään palvelutietoja. Tällä hetkellä myös Viron tietojärjestelmävirasto Riigi Infosüsteemi Amet RIA on ottamassa käyttöön Väestörekisterikeskuksessa kehitettyä liityntäkatalogia, josta löytyvät kaikki Palveluväylään kuvatut palvelut. RIA hyödyntää liityntäkatalogin käyttöönotossa avointa lähdekoodia, ja kaikki heidän tekemänsä jatkokehitys on myös Väestörekisterikeskuksen hyödynnettävissä.

Jatkossa Suomi.fi-palveluiden kehittämisessä on tarkoitus pyrkiä asiakaslähtöisempään työskentelyyn, jossa avoimia roadmapeja eli tulevaisuuden kehityssuunnitelmia kehitetään yhdessä asiakkaiden kanssa. Lisäksi tulevaisuudessa tavoitteena on saada aikaan modulaarista kehitystä, eli Väestörekisterikeskuksen ulkopuolinen toimija voi laajentaa lähdekoodia. Tällöin koodi katsotaan ensin tietoturvan kannalta läpi ja liitetään ennalta määritellyn prosessin mukaisesti osaksi palvelua. Tavoitteena on, että prosessi olisi jo etukäteen avoimesti jaettua ja sen etenemisestä tiedotettaisiin avoimesti. Tässä apuna ovat Suomi.fi-palveluiden tuoteomistajat, jotka vastaavat palveluiden kehittämisestä eteenpäin.

Suomi.fi-palveluiden avoimet lähdekoodit löytyvät osoitteesta: https://github.com/vrk-kpa