Suomen ja Viron digiyhteistyö tiivistyi X-Road-yhteisön seminaarissa

Suomi.fi-palvelut - 19.09.2017

Virossa järjestettiin 7.9.2017 kansainvälinen X-Road-yhteisön kokoontuminen. Tapahtumassa oli ilmoittautuneita osanottajia n. 70, joista neljätoista Suomesta. Virossa X-Road -yhteisön laajuus on Suomea suurempi pitemmästä käyttöhistoriasta johtuen, mutta Suomi kirii kovasti perässä.  Yhteisön toiminta on hyvin asiantuntevaa mutta samalla käytännönläheistä, sisältäen usein vapaamuotoista ja välillä vilkastakin keskustelua aiheiden tiimoilta. Toisinaan huumorilla maustetut esitykset tai kommentit loivat lämpimän ilmapiirin.

Seminaarissa kuultiin erittäin mielenkiintoisia esityksiä muun muassa siitä missä Viron ja Suomen X-Road-ratkaisuissa tällä hetkellä mennään, keskusteltiin MyDatan ja X-Roadin yhteiskäyttömahdollisuuksista sekä mietittiin työpajassa, miten X-Roadin käyttäjäkokemusta voitaisiin tulevaisuudessa vieläkin parantaa. Myös Suomen ja Viron väylien yhdistäminen eli federointi oli vahvasti esillä, aukeaahan Suomi.fi-palveluväylän ja Viron X-Tee-väylän yhteiskäyttö tuotantoympäristössä vielä tänä syksynä. Testiympäristöissä väylät ovat jo yhdistetty, joten tiedon vaihtoa maiden välillä pääsee nyt jo kokeilemaan.

X-Road instituutti aloittaa

Yksi seminaarin etukäteen odotetuimmista aiheista oli Suomen ja Viron yhteisen X-Road instituutin NIIS:in toimitusjohtajan esitys. NIIS eli Nordic Institute for Interoperability Solutions on voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka tavoitteena on edistää yhteiskunnan tietojärjestelmien taustaväylä X-Roadin kehitystyötä. Suomi ja Viro perustivat yhdistyksen yhdessä viime maaliskussa.

Tulevan syksyn ja talven aikana instituutti pääsee vauhtiin ja organisoituu tavoitteenaan yhteistyön pitkäjänteisyys, laadun varmistaminen, kyvykkyys rajat ylittäville sähköisen hallinnon infrastruktuurin komponenteille sekä X-Roadin operatiivisen kehittämisen ja strategisen hallinnan varmistaminen. Tavoitteena ovat myös resurssien säästäminen, käytännön yhteistyön ja kokemusten jakaminen sekä kehitysinnovaatioiden vahvistaminen. Toimintamalli on maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen. Mielenkiintoista on varmasti seurata miten instituutin toiminta lähtee kehittymään.

Kohti parempaa käyttäjäkokemusta

Yksi tärkeimmistä seminaarin anneista oli suomalaisten ja virolaisten osallistujien vilkas keskustelu siitä, X-Roadin kehittämisestä. Erityisesti nousi esiin se, että X-Roadin käyttöönotto ja käyttöä tulisi kehittää helpommaksi. Osallistujat kaipasivat lisää tietoa väylissä tarjotuista palveluista, lisää dokumentaatiota, lisää käyttäjätukea, avoimempaa tietoa X-Roadin kehitystyöstä ja esimerkkejä X-Roadin käyttämisestä sekä liityntäpalvelimen pystyttämisen helpottaminen. Suomessa käyttäjäkokemuksen parantaminen on syksyn aikana yksi tärkeimmistä kehittämisen aihealueista Suomi.fi-palveluväylässä.

Aktiviteetteja virallisen ohjelman lisäksi

Seminaarin järjestelyissä otetiin huomioon myös virkistäytyminen. Ensimmäisenä iltana suomalaisille osallistujille oli järjestetty matkustamisen pölyjen puhdistamiseen sauna. Maanmainio Nelijärven sauna saikin suurin piirtein kaikilta saunojilta kehut eikä vastaavia löylyjä saakaan Suomessa kovin monessa paikassa. Seminaaripäivän päätteeksi oli järjestetty läheisessä metsässä digitietovisa, jossa joukkueittain etsittiin tabletin avulla maastossa olevia GPS-koordinaatteja ja niiden läheisyydessä olevia tietovisakysymyksiä. Kysymysten aiheina oli X-Road, luonto ja yleistieto.

Seuraavan vuoden X-Road yhteisön järjestämispaikaksi ehdotettiin Suomea. Järjestäjämaana Suomi pääsisikin näyttämään omaa X-Road -osaamistaan laajemmin yhteisölle ja samalla tutustuttamaan virolaisia Suomeen. Todennäköisesti Suomessa järjestäminen toisi mukaan myös laajemman joukon suomalaisia X-Road –toimijoita ja X-Road -tietoisuus leviäisi Suomessa lisää.

Lisätietoa X-Roadista

Suomi.fi-palveluväylän ja Viron kansallisen integraatioalusta X-tee:n taustalla on yhteinen X-Road-ratkaisu. Järjestelmä on tällä hetkellä käytössä molemmissa maissa ja tulevaisuudessa sitä tullaan käyttämään myös maiden välisessä tietojen vaihdossa. Lue lisää: