Perusterveydenhuollon palvelut kuvattava PTV:hen lokakuuhun mennessä – erikoissairaanhoidon palveluilla aikaa joulukuuhun

Suomi.fi-palvelut - 19.09.2017

Kuntien ja kuntayhtymien on kuvattava keskeiset sosiaali- ja perusterveydenhuollon palvelunsa ja niiden asiointikanavat Palvelutietovarantoon 1.10.2017 mennessä. Keskeisillä palveluilla tarkoitetaan esimerkiksi volyymeiltaan merkittäviä palveluita ja palveluita, jotka ovat asiakkaan kannalta tärkeitä. Väestörekisterikeskus on tuottanut kaikista näistä palveluista valmiita pohjakuvauksia ja palvelut tulee kuvata Palvelutietovarantoon samoin periaattein kuin muutkin palvelut.

Erikoissairaanhoidon osalta keskeiset palvelut ja niiden asiointikanavat tulee olla kuvattuna Palvelutietovarantoon 1.12.2017 mennessä. Keskeisimmillä erikoissairaanhoidon palveluilla tarkoitetaan esimerkiksi volyymeiltaan merkittäviä palveluita ja palveluita, jotka ovat asiakkaan kannalta tärkeitä.

Erikoissairaanhoidon palveluiden kuvaamisen avuksi on tehty erillinen ohjeistus. Sairaanhoitopiireille on jätetty valinnanvaraa palveluiden kuvaamiseen, sillä eri sairaanhoitopiirien tarpeet ja käytännöt voivat olla keskenään erilaisia. Väestörekisterikeskus suosittelee kuvaamaan Palvelutietovarantoon muun muassa sisätautien, kirurgian, lastentautien, silmätautien, korva-, nenä- ja kurkkutautien, ihotautien ja allergologian, psykiatrian, neurologian ja keuhkosairauksien sekä naistentautien ja synnytyksen erikoisalapalvelut. Erikoissairaanhoidon palveluita kuvattaessa on tärkeää kertoa, jos palvelu vaatii lääkärin lähetteen.

>> Katso erikoissairaanhoidon palvelujen kuvaamisohje

>> Palvelujen pohjakuvaukset

Aikataulut perustuvat valtiovarainministeriön tekemään poikkeuslupaan, jossa VM myönsi kaikille käyttövelvollisille organisaatioille lisäaikaa sote-palvelutietojen tuottamiseen. Merkittävä osa kunnista ja kuntayhtymistä onkin jo aloittanut sote-palveluiden kuvaamisen. Palveluiden kuvaamisen jälkeen tiedot näkyvät heti myös Suomi.fi-verkkopalvelussa.