Palvelutietovarantoa kehitetään yhdessä käyttäjien kanssa

Suomi.fi-palvelut - 20.02.2019

Palvelutietovarantoa kehitetään ketterin menetelmin ja käyttäjälähtöisesti.

Palvelutietovarannon kehittämisen tueksi on perustettu PTV-kehittäjäryhmä. Kehittäjäyhteisön työskentely tapahtuu Suomidigikehittajat.fi-yhteisökehitysalustalla. Väestörekisterikeskus tuottaa 1-3 kertaa kuukaudessa alustalle tehtävänantoja Palvelutietovarantoon suunnitteilla olevista ominaisuuksista. Kehittäjäryhmä kommentoi uusia ominaisuuksia jo rautalankavaiheessa ja pystyy tätä kautta vaikuttamaan paljonkin kehittämisen lopputulokseen.

Kehittäjäyhteisöön kuuluu tällä hetkellä nelisenkymmentä jäsentä. Kehittäjäyhteisö on viimeisen vuoden aikana kommentoinut mm.  PTV-haun ja massatoiminnallisuuksien toteutussuunnitelmia useita kertoja, kertonut näkemyksiään siitä, miten käyttöliittymäohjeita tulisi parantaa, antanut palautetta laaduntarkastustoiminnallisuudesta sekä Tehtävät ja ilmoitukset -osion näkymistä ja määräajoista.

PTV-kehittämistä suunnitellaan myös asiakasorganisaatioilta ja niiden käyttäjiltä saadun palautteen ja tukipyyntöjen perusteella. PTV-ydinryhmässä käydään säännöllisesti läpi palautteet ja kehitysehdotukset ja niistä nostetaan asioita suunnitteluun ja toteutukseen.

Käyttäjien on mahdollista myös tuoda esiin kehitysideoita ja keskustella niistä PTV-foorumilla, joka on kaikille PTV:stä kiinnostuneille tarkoitettu verkkoyhteisö.

Tämän lisäksi keskeisille uusille toiminnallisuuksille tehdään käytettävyyden asiantuntija-arviointi tai ne testataan loppukäyttäjillä käytettävyyslaboratoriossa.

Kaiken tekemisen tavoitteena on huolehtia siitä, että Palvelutietovaranto on mahdollisimman helppokäyttöinen ja tukee käyttäjiä tuottamaan laadukkaat ja ajantasaiset kuvaukset palveluistaan ja asiointikanavistaan.  

Ilmoittaudu mukaan PTV-kehittäjäyhteisöön

Liity PTV-foorumille