Palvelutietovarannon tietojen ylläpito ja kehitys jatkuu

Suomi.fi-palvelut - 28.11.2017

Kansallisen palveluarkkitehtuurin toteuttamisohjelma päättyy vuoden 2017 loppuun. Ohjelman puitteissa on mm. toteutettu uusi Suomi.fi-verkkopalvelu ja Suomi.fi-palvelutietovaranto, jonne kunnat ja valtion toimijat ovat kuvanneet palvelunsa, jotta ne olisivat Suomi.fi-verkkopalvelun kautta käytettävissä.

Palvelutietovarannon tietojen ylläpitovastuu organisaatioilla

Vaikka kaikki kunnat ja melkein kaikki valtionhallinnon virastotkin jo ovat palvelutietovarannon käyttäjiä, niin PTV-työskentely jatkuu. Palvelutietovarannon (PTV) tiedot vaativat säännöllistä päivittämistä ja usein myös tietojen laadun parantamista, jotta ne pysyisivät ajantasaisina ja laadukkaina.

Suomi.fi-verkkotoimitus ja Väestörekisterikeskuksen asiakaspalvelu tarjoavat tukea

PTV-klinikat ja koulutukset jatkuvat vuoden 2018 puolella Suomi.fi-verkkotoimituksen pitäminä. Niitä järjestetään jatkossakin sekä suomen että ruotsin kielellä.

Verkkotoimitus myös seuraa pistokokeittain palveluluokkien ja asiasanojen käyttöä ja tekee tarvittaessa näiden metatietojen korjauksia omatoimisesti.

PTV:n palautelomake ja PTV-tuen sähköposti ptv-tuki@vrk.fi ohjautuvat vuoden 2018 alusta Väestörekisterikeskuksen asiakaspalveluun käsiteltäviksi.

Päivitetyt PTV-ohjeistukset organisaatioiden tukena

Palvelutietovarannon käyttöliittymän käyttöohje on äskettäin uudistettu ja tarjolla on myös päivitettyjä nopeasti katsottavia käyttöohjevideoita. Nämä materiaalit löytyvät Esuomi.fistä Käyttöliittymän ohjeet -sivulta.

PTV:n ajankohtaisten asioiden seuraamista on helpotettu perustamalla Esuomi.fihin oma Ajankohtaista-sivunsa, jolla tiedotetaan sekä PTV:n sisällöntuotannon että palvelun käyttöön liittyvistä ajankohtaisista asioista. Organisaatioiden ylläpitotyön tueksi on lisäksi koottu taulukkoon esimerkkejä hyvin kuvatuista palveluista ja asiointikanavista. Kannattaa ottaa mallia näistä pyrkiessänne tietojenne laadun parantamiseen!