Palvelutietovarannon rajapintoja hyödynnetään jo runsaasti

Suomi.fi-palvelut - 19.12.2017

Suomi.fi-palvelutietovarantoa hyödynnetään Suomi.fi-verkkopalvelun lisäksi myös monissa muissa organisaatioissa ja niiden verkkosivuilla. Palvelutietovaranto on toteutettu avoimella lähdekoodilla, minkä myötä siellä olevia tietoja voi käyttää helposti.

PTV:hen tallennettua tietoa voi hyödyntää avoimen rajapinnan kautta kuka tahansa missä tahansa verkkopalvelussa. Palvelutietovarannossa olevat tiedot ovat sisällön osalta täysin julkista ja teknisesti avointa dataa, jota voidaan käyttää eri tarkoituksiin niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla.

OUT-rajapinnan avulla tietoja näkyviin muille verkkosivuille

Palvelutietovarannon OUT-rajapintaa hyödyntämällä organisaatio voi tuoda Palvelutietovarannosta tietoja eri verkkosivuille tai muihin palveluihin esitettäväksi. Tällä hetkellä OUT-rajapintaa hyödynnetään ainakin Mikkelin, Nivalan ja Vaasan kaupungin sekä Ruokolahden kunnan verkkosivuilla, eli PTV:stä tuodaan tietoja suoraan verkkosivuille näytille. OUT-rajapintaa hyödynnetään myös Tampereen kaupungin pilotissa tampereenpalvelut.fi ja tassa.fi-verkkopalvelussa. Myös Kuopion kaupunki on tuomassa PTV:n tietoja verkkosivuilleen Liferay-julkaisujärjestelmän kautta. Jatkossa myös esimerkiksi Oulun, Kotkan ja Haapajärven kaupungit aikovat hyödyntää OUT-rajapintaa. Myös Helsingin kaupunki on tuomassa PTV:stä valtion toimipisteitä nähtäville Helsingin palvelukartalle.

OUT-rajapinnan käyttö ei vaadi tunnistautumista, ja sitä voi käyttää ilman käyttäjätunnuksia. Väestörekisterikeskuksella ei ole tietoa kaikista OUT-rajapinnan käyttäjistä ja ratkaisuista, sillä dataa voi käyttää vapaasti eikä siitä tarvitse erikseen ilmoittaa VRK:lle. Toivomme kuitenkin, että kerrotte meille toteutuksistanne, jotta voimme lisätä ne esimerkkitapauksiin. Voitte kertoa PTV-rajapintojen hyödyntämisestä ja toteutuksistanne täällä.

IN-rajapinnan kautta tiedot Palvelutietovarantoon

IN-rajapinnan kautta organisaatiot voivat tallentaa ja päivittää tietoja suoraan Palvelutietovarantoon. IN-rajapinnan käyttö vaatii API-tunnuksen, jolla voi kirjautua PTV:hen. Tällä hetkellä 30 organisaatiota, useimmat niistä kuntia, ovat saaneet API-tunnukset. Useissa tapauksissa järjestelmätoimittajat ovat rakentaneet organisaatioille valmiita ratkaisuja, joiden avulla tiedot voi viedä IN-rajapinnan kautta Palvelutietovarantoon.

Esimerkiksi Turun kaupunki on vienyt olemassa olevat rekisteritietonsa suoralla integraatiolla Drupalista Palvelutietovarantoon IN-rajapinnan kautta. Turussa verkkosivut näyttävät jatkossakin kaupungin omaa palvelutietodataa, mutta tieto päivittyy myös Palvelutietovarantoon yhdellä kertaa. Myös esimerkiksi Helsingin kaupunki käyttää IN-rajapintaa PTV-tietojen tuomiseen.

Rajapinnan käyttömäärät kasvussa

Rajapintojen hyödyntämisen käyttömäärät ovat kasvaneet merkittävästi kuluneen vuoden aikana. Esimerkiksi marraskuussa 2017 OUT-rajapintaan tehtiin miltei 40 miljoonaa kutsua PTV:n versiot 4,5,6 ja 7 huomioiden. Kesäkuussa vastaava luku oli 19 miljoonaa. Myös IN-rajapintaa hyödynnetään nyt huomattavasti enemmän kuin esimerkiksi kesäkuussa. Marraskuussa 2017 IN-rajapintaan tehtiin yli 550 000 kutsua, kun taas kesäkuussa vastaava luku oli hieman alle 160 000.

Avoimen rajapinnan ajantasaiset kuvaukset ovat saatavilla osoitteessa: http://api.palvelutietovaranto.suomi.fi/swagger/ui/index.html

OUT-rajapinta

 

IN-rajapinta