Nivala integroi Suomi.fi-palvelutietovarannon osaksi nettisivujaan

Suomi.fi-palvelut - 19.09.2017

Nivalan kaupunki on yhteistyössä Haapajärven kaupungin ja IT-toimittaja Joki ICT Oy:n kanssa rakentanut ratkaisun, jossa Nivalan Suomi.fi-palvelutietovarantoon kuvattu tieto saadaan kätevästi kansalaisten näkyville kaupungin nettisivuilla.

"Integraation avulla Palvelutietovarantoon kuvatut tiedot siirtyvät rajapinnan kautta automaattisesti, sisällönhallintaohjelmiston kautta kaupungin nettisivuille. Sysäys integrointiin saatiin syksyllä 2016, kun Nivala järjesti alueellisen infotilaisuuden Palvelutietovarannon tiimoilta”, kertoo Nivalan IT-päällikkö Arto Marjamaa. Tämän lisäksi Palvelutietovarannon integrointiin kannusti kaupungin vanhoista internetsivuista saadut kokemukset.

”Nettisivuilla on löytynyt turhan usein vanhentunutta tietoja, eivätkä vanhojen sivujen ulkoasun katsottu sopivan Palvelutietovarannosta löytyvän tiedon esittämiseen. Sivujen rakenne haluttiin tehdä perusteellisesti uusiksi kerralla”, hän jatkaa.

Nivala haki ja saikin Marjamaan mukaan valtiovarainministeriön tukea projektin läpiviemiseen. Haapajärven kaupungin kanssa Nivala teki yhteistyötä erityisesti käytännön ongelmien ratkaisuissa, Marjamaa kertoo. ”PTV:n käytön opettelua ja toistemme sparrausta alkuvaiheessa kuvaamiseen ja tietojen syöttöön liittyen, nettisivujen kanssa pohdimme yhdessä PTV-tiedon tuontia sivuille, sen hyödyntämistä ja näyttämistä sivuilla”, hän kuvailee. ”Myös kehitystyön kuluja voitiin jakaa”.

PTV-integraatiollaan Nivala saa Marjamaan mukaan roppakaupalla käytännön hyötyjä. Kaupungin palveluita koskeva tieto pysyy ajantasaisena, kun sen tarvitsee päivittää vain Suomi.fi-palvelutietovarantoon. Palvelutietovarannon ottaminen osaksi kaupungin palvelutuotanto helpottaa myös kaupungin sisäistä työskentelyä, kun se pakottaa organisaation ajattelemaan toimintaansa uudella tavalla, asukkaiden näkökulmasta. Toisaalta tietojen päivitys saadaan vastuuttaa selkeästi osastoittain, hän toteaa..

Integraation teknisestä toteutuksesta vastasi Joki ICT Oy. Nivala.fi-sivut toteutettiin avoimen lähdekoodin Drupal-sisällönhallintajärjestelmän avulla. Joki ICT Oy:n koodaama moduuli hakee Palvelutietovarannon Out-rajapinnasta tietoa ns. GET-metodilla. Rajapinnan kautta saadusta palvelutiedosta tehdään Drupalin avulla sivuja, joita voidaan liittää Nivala.fin sivustorakenteeseen. Tietoa, esimerkiksi palvelupisteiden tietoja voidaan myös lisätä notkeasti paloittain muun sisällön joukkoon. Sivuja käyttävä saa nähtäväkseen siis PTV-palvelukuvauksia että erikseen Drupalin kautta lisättyä tietoa.

Integraatiotyö ei suinkaan ole vielä valmis. Tarkoituksena on kuvata PTV:hen myös kaupungin yhtiöiden palvelut sekä esimerkiksi pelastuslaitoksen Nivalaa koskevat tiedot. Yhteistyötä Haapajärven kanssa jatketaan, ja kaupungit aikovat yhdessä pohtia tapoja PTV-tiedon jatkohyödyntämiseksi.

Terveisinä muille kunnille Arto Marjamaa kehottaa ravistelemaan kuntaorganisaation luutunutta ajattelua. ”Miettikää sivuille tuotavaa infoa kuntalaisten näkökulmasta: mitä tietoa he oikeasti hakevat, etsivät ja tarvitsevat. Unohtakaa sopivassa määrin organisaatiorakenne”.