Missä Suomi.fi-palvelujen käyttöönotossa mennään? Katso joulukuun 2017 tilanne

Suomi.fi-palvelut - 19.12.2017

Suomi.fi-palvelujen käyttöönotot julkisen hallinnon organisaatioiden keskuudessa etenevät. Katso käyttöönottojen tilanne!

Suomi.fi-palveluväylä

Palveluväylän organisaatiot (lkm)

Palveluväylän palvelut (lkm)

Suomi.fi-palvelutietovaranto

Julkaistut palvelut palvelutietovarannossa (kumulatiivinen)

Suomi.fi-valtuudet

Puolesta asioinnin tapahtumia (lkm/kk)

Suomi.fi-tunnistus

Tunnistamistapahtumia (lkm/kk)

Suomi.fi-tunnistus, asiakasorganisaatiot (lkm)