Metsäkeskus korvasi ensimmäisenä Katso-ratkaisun Suomi.fi-palveluilla

Suomi.fi-palvelut - 25.04.2018

Suomi.fi-valtuudet ja -tunnistus korvaavat vaiheittain Katso-palvelun vuoteen 2019 mennessä. Katso-tunnistusratkaisu korvataan Suomi.fi-tunnistuksella, kun taas Suomi.fi-valtuuksilla mahdollistetaan yrityksen puolesta-asiointi sähköisten valtuuksien avulla. Katsossa olevien roolien hyödyntäminen on mahdollista siirtymäkauden aikana.

–Kehitimme Valtuudet-palveluun vuoden 2017 loppupuolella mahdollisuuden hyödyntää Katsossa olevia rooli- ja valtuutustietoja. Tämä tarjoaa siirtymäpolun Katsoa hyödyntäville asiointipalveluille helpottaen siirtymistä Suomi.fi-palveluihin, kertoo Veli-Matti Mykkänen, Katson korvaamisesta vastaava projektipäällikkö.

Kaikkien Katsoa käyttävien asiointipalveluiden kannattaakin aloittaa käyttöönottoprojekti mahdollisimman pian ja kuvata käyttötapauksensa, jotta asiointipalvelut saavat toteutettua tarvittavat muutokset ajoissa. Lisätietoa löydät eSuomi.fi -portaalista tämän linkin takaa.

Metsäkeskus lähti pilottiprojektiin asiointia helpottaakseen

Ensimmäisenä siirron Katsosta Suomi.fi-palveluiden käyttäjäksi teki Metsäkeskus metsään.fi-asiointipalvelussaan. Palveluun tunnistaudutaan nyt Suomi.fi-tunnistusta käyttäen, kun taas yrityksen puolesta asioinnin valtuuksia hallinnoidaan Valtuudet-palvelun tai vielä siirtymäaikana Katso-palvelun kautta, kertoo sovellusasiantuntija Hanna Barman Metsäkeskukselta.

–Muutoksen taustalla oli syynä asiakkailta tullut toive muuttaa Metsään.fi-palvelun toimijoiden kirjautumista yksinkertaisemmaksi. Toimijat kokivat Katso-tunnistamisen monimutkaiseksi, koska toimija käyttää usein palvelua muualla kuin toimistolla ja avainlukulistojen mukana pitäminen tuntui haastavalta, Barman kertoo.

Koska Katso-palvelua ollaan joka tapauksessa ajamassa alas, nähtiin Metsäkeskuksessa sopiva mahdollisuus ottaa myös käyttöön pilottiprojektissa Valtuudet-palvelu asiointia helpottamaan.

–Pilottiprojektilta odotettiin myös tiheämpää yhteistyötä ja parempaa tukea käyttöönottoprojektin aikana, kuin tavallisessa käyttöönottoprojektissa. Tätä myös saatiin, Barman sanoo.

Metsäkeskus teki päätöksen projektin aloittamisesta keväällä 2017 ja konkreettisten sovellusmuutosten tekeminen saman vuoden joulukuussa. Tuotantokäyttö alkoi 5.3.2018, muutamiin teknisiin ongelmiin karahtaneiden yritysten jälkeen.

Vastoinkäymisten kautta voittoon

Projektin resursointi osoittautui Barmanin mukaan haasteeksi projektin aikana.
–Toteutimme siirron osana normaalia sovelluskehitystä. Muutosten laajuus kuitenkin yllätti meidät ja projektin priorisointia suhteessa muuhun työhön piti muuttaa vuoden 2017 aikana, hän kertoo.

–Projektiin kuluikin resursseja suunniteltua enemmän: hieman alle 40 henkilötyöpäivää sovellustoimittajan työtä ja päälle Metsäkeskuksen suunnittelu- ja projektinhallintatyö.

Haasteita oli myös jonkin verran testaamisessa sekä ympäristöjen välisissä eroissa, Barman kertoo. Ongelmia aiheuttivat erot tietoliikenneyhteyksissä, käytetyssä tunnistusmenetelmässä sekä Suomi.fi-valtuuksien tunnisteissa. Myös Metsään.fi-palvelussa käytössä oleva vanhentunut Java-teknologia aiheutti erillistoimenpiteitä.

Vaikka vastoinkäymisiä projektissa oli, saatiin käyttöönotto kuitenkin tehtyä ja Valtuudet-palvelu otettua käyttöön, Barman kertoo.

–VRK:n kanssa yhteistyö sujui todella hyvin. Projektin aikana oli säännöllisesti palavereita, jossa etenemistä seurattiin. Apua ja tukea saatiin aina heti kun tarve oli. 

Tyytyväinen on myös VRK:n projektipäällikkö Veli-Matti Mykkänen. Mykkäsen mukaan Metsäkeskuksen osallistuminen pilotointiin auttoi ratkaisun valmistumista. Samalla Väestörekisterikeskus sai tärkeää osaamista asiointipalvelun näkökulmasta tarpeellisista muutoksista

–Kiitokset siis Metsäkeskukselle sujuvasta yhteistyöstä ratkaisun pilotoinnissa. Pystymme tältä pohjalta avustamaan entistä paremmin Katsosta siirtyviä asiointipalveluita käynnissä olevissa käyttöönotto-projekteissa, Mykkänen toteaa.

Lisätietoa:

Veli-Matti Mykkänen, Väestörekisterikeskus, ext.veli-matti.mykkanen(at)vrk.fi