Kasvanut asiakastyytyväisyys, säästöä kuluissa – näin Traficom hyötyy Suomi.fi-viesteistä.

Suomi.fi-palvelut - 20.02.2019

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on ollut Suomi.fi-viestien hyödyntäjien etujoukossa. Neljän vuoden aikana Traficom säästääkin Viestien avulla jopa reilut 5 miljoonaa euroa.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on ottanut sähköisen viranomaisasioinnin mahdollistavan Suomi.fi-viestit laajasti käyttöön. Tällä hetkellä virasto hyödyntää Viestejä kuudessa eri pilottipalvelussaan. Traficomin asiakas voi saada sähköiseen postilaatikkonsa mm. ilmoituksen ajokortin uusimisesta, ajoneuvoveron saldoilmoituksen sekä tiedon merenkuun pätevyyskirjan määräajan lähestymisestä.

Traficomin johtavan asiantuntijan Maaria Toikan mukaan virasto hyötyy palvelusta monin tavoin.

-Viestit on turvallinen tapa viestiä asiakkaillemme, se mahdollistaa kaiken tyyppiset viestit, eikä meidän tarvitse itse pitää yllä sähköisiä yhteystietoja, Toikka toteaa.

-Viestit-palvelu ohjaa viestin asiakkaan valitsemaan sähköiseen kanavaan tai kirjepostikanavaan. Hyvällä sähköisellä palvelulla on myös mahdollista vähentää paperipostin määrää merkittävästi.

Toikan mukaan asiakasnäkökulma Viestien hyödyntämisessä on ollut erittäin tärkeää. Asiakkaiden toiveita sähköisille muistutusviesteille on selvitetty asiakaskyselyllä. Kärkeen nousivat muistutuksen ajoneuvoveron erääntymisestä ja ajoneuvon katsastusajan lähenemisestä.

-Esimerkiksi katsastuksesta muistuttavilla viesteillä helpottaisimme kansalaisten arjen hallintaa ja säästämme vaivan, jotta asiaa ei tarvitsisi käydä tarkistamassa verkkopalvelusta, Toikka toteaa.

Traficomilla on myös laskettu Suomi.fi-viestien tuomia kustannussäästöjä. Toikka nostaa esimerkiksi ajoneuvoveron saldoilmoituksen, jonka Traficomin asiakas voi nykyään saada Viestit-palveluun. Muuttamalla saldoilmoitukseen liittyvää prosessia ja lähettämällä viestit sähköisesti Traficom onnistui kasvattamaan sähköisen asioinnin osuutta. Kaikkiaan uudistus on tuonut säästöä jopa n. 175 000 euroa. Säästöä olisi tullut vielä enemmän, jos suurempi osa asiakkaista vastaanottaisi viestit sähköisesti ja merkittävin kustannuserä, paperipostituksen osuus, olisi pienentynyt.

Traficom on laskenut myös Viestit-palvelun tuomia säästöjä vuosein 2018-2022 aikana. Säästöä voisi Toikan mukaan tulla virastolle neljän vuoden aikana jopa 5,4 miljoonaa euroa.

-Säästöt arvioitu oletuksella, että Traficomin asiakkaista 40 prosenttia olisi ottanut käyttöön sähköisen viestinvälitykseen vuoteen 2022 mennessä ja merkittävä kuluerämme, ajoneuvoverolasku, saadaan sähköisen toimittamisen piiriin, Toikka kertoo.

Kustannuksia viestien sähköistämisestä on tullut noin 500 000 euroa, sisältäen projektin, käyttöliittymien rakentamisen, uudet tekniset ratkaisut sekä itse viestien lähettämisen.

Koska Suomi.fi-viesteistä saatavat rahalliset hyödyt riippuvat suuresti sähköisiä viestejä vastaanottavien kansalaisten määrästä, on Toikan mukaan palvelun markkinointi tärkeää.

-Jotta mahdollisimman moni kansalainen saa herätteen ottaa sähköiset viestit käyttöön, tarvitaan aktiivisia viestintäponnistuksia kaikilta viranomaisilta. Tehdään tästä koko julkisen hallinnon yhteinen ponnistus!

Lisätietoa:

Maaria Toikka

johtava asiantuntija, Traficom

etunimi.sukunimi@traficom.fi