Kaikki kunnat mukana Palvelutietovarannossa

Suomi.fi-palvelut - 24.10.2017

Kaikki Suomen 311 kuntaa ovat nyt liittyneet Suomi.fi-palvelutietovarannon käyttäjäorganisaatioiksi ja sitoutuneet tuottamaan kuntien palvelu- ja asiointikanavia koskevat tiedot Palvelutietovarantoon. Miltei puolet kunnista on jo julkaissut kaikki lakisääteiset palvelunsa PTV:ssä, joten niiden voidaan katsoa olevan täysimittaisesti tuotannossa. Palvelutietovarantoon kuvattuja palveluita voi tarkastella muun muassa Suomi.fi-verkkopalvelussa.

Palvelutietovarannon käyttöönottoprojektista vastaava Väestörekisterikeskuksen projektipäällikkö Annette Hotari on erittäin tyytyväinen työhön, jota kunnissa on PTV:n eteen tehty.

On ollut hienoa vastata Palvelutietovarannon käyttöönotoista ja nähdä, miten kunnat ovat aktivoituneet ja innostuneet PTV:stä. Kuntien yhteistyöllä yli organisaatio- ja kuntarajojen on luotu yhteisiä käytäntöjä ja tapoja toimia. Myös kunnille toteutetut in- ja out-rajapinnan ratkaisut konkretisoivat palvelun hyötyjä ja edesauttavat sen asemaa kansallisena palveluiden tietovarantona”, Hotari sanoo.

Yhteistyö kunnissa tiivistynyt Palvelutietovarannon myötä

Useat kunnat aloittivat palvelutietojen kuvaamisen Palvelutietovarantoon jo hyvissä ajoin. Esimerkiksi Mikkelin kaupunki julkaisi palvelunsa Palvelutietovarannossa jo vuoden 2016 puolella ja hyödyntää palvelutietojaan PTV:stä myös kaupungin verkkosivuilla. Mukaan lähtivät myös Ahvenanmaan kunnat, vaikka niillä ei olekaan käyttövelvoitetta palvelutietojen kuvaamiseen.

Lisäksi monet kunnat ovat tehneet tietojen kuvaamisessa yhteistyötä, ja PTV-tietoja on hyödynnetty useissa eri kanavissa. Esimerkiksi Pirkanmaan kahdeksan kuntaa rakensivat yhteistyömallin, jonka avulla kunkin kunnan palvelutiedot kuvattiin onnistuneesti Palvelutietovarantoon. Kunnat vaihtoivat tietoa ja ratkoivat yhdessä käytännön kuvaamistyön haasteita. Palvelutietovarantoa varten on myös kehitetty erilaisia ratkaisuja palvelutietojen näyttämiseksi. Esimerkiksi Nivalan ja Haapajärven kaupungit rakensivat yhteistyössä IT-toimittaja Joki ICT:n kanssa ratkaisun, jossa Nivalan kaupungin palvelut saadaan Palvelutietovarannosta kätevästi kansalaisten näkyville kaupungin nettisivuilla.

”Vielä vuosi sitten noin 160 kuntaa puuttui kokonaan Palvelutietovarannosta. Nyt on enää 23 kuntaa, jotka eivät ole vielä aloittaneet tietojen tuottamista, vaikka ovatkin liittyneet palvelun käyttäjäorganisaatioiksi. Kunnat ovat ottaneet hyvän spurtin kuluneen vuoden aikana”, Hotari kertoo.

Seuraavaksi tietojen ylläpitoa ja laadun parantamista

Vaikka kaikki kunnat ovatkin jo Palvelutietovarannon käyttäjiä, työ kunnissa jatkuu edelleen. Tällä hetkellä hieman myöhemmin mukaan tulleet kunnat jatkavat palveluiden kuvaamista. Jo palvelunsa kuvanneet kunnat keskittyvät tietojen ylläpitoon ja tietojen laadun parantamiseen.

Palvelutietovarannon käyttäjäorganisaatioiksi on liittynyt nyt miltei 600 organisaatiota. Aivan kaikki valtionhallinnon virastot eivät ole vielä ottaneet palvelua käyttöön. Laki hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista kuitenkin velvoittaa kuntia sekä valtionhallinnon organisaatioita kuvaamaan lakisääteiset palvelunsa Suomi.fi-palvelutietovarantoon.

Ajantasainen tieto kuntien käyttöönotoista löytyy täältä: https://esuomi.fi/ptvn-kayttoonottojen-tilanne-kuvina/