Välfärdssamkommunen i Brahestadsregionen börjar använda tjänsten Suomi.fi-fullmakter – smidigare användning av e-tjänster i NettiRassi

Suomi.fi tjänster - 24.01.2018

Välfärdssamkommunen i Brahestadsregionen tog i bruk tjänsten Suomi.fi-fullmakter i e-tjänstekanalen NettiRassi. Via tjänsten kan du sköta icke-brådskande ärenden inom social- och hälsovården.

– Inom ramen för projektet utvecklades de innehållsdefinitioner och gränssnitt för tjänsten Suomi.fi-fullmakter som behövs för att uträtta ärenden på en annan persons vägnar, berättar Markku Borén, informationsförvaltningschef vid Brahestads stad.

Tack vare projektet är det nu möjligt för en vårdnadshavare att tryggt och säkert använda NettiRassi för ett barn under tio år samt möjligt att ge någon annan fullmakt att sköta vissa ärenden inom hälsovården.

Det arbete som nu gjordes underlättar också utvecklingen av tjänsten i framtiden, berättar Borén.

– Det är möjligt att ta i bruk hanteringen av ärenden på någon annans vägnar även inom socialförvaltningen så fort de nationella specifikationerna blir klara.

 Enligt Markku Borén bidrog kundernas önskemål, personalens behov och förbättringen av datasekretessen till att välfärdssamkommunen började använda tjänsten Fullmakter.

– Tack vare projektet kan hälsovårdspersonalen vara säker på att en person som använder tjänsten har rätt att uträtta ärendet. Exempelvis blanketter fylls i direkt med rätt persons uppgifter och sparas i rätt persons historia, berättar Lea Sassali, systemexpert vid välfärdssamkommunen.

Ibruktagandet av tjänsten genomfördes relativt snabbt. Arbetet inleddes i slutet av september och tjänsten togs i bruk den 11 december. Enligt Borén användes inga separata resurser för projektet, utan det genomfördes parallellt med den övriga utvecklingen.

– En projektgrupp som bestod av representanter för organisationen och leverantören utsågs för projektet. Systemleverantören gjorde de tekniska ändringarna och skapade gränssnittet för tjänsten Fullmakter. Innehållsdefinitionerna och testningen gjordes internt inom välfärdssamkommunen, berättar Borén.

Trots den snäva tidtabellen gick projektet bra. Borén och Sassali är också nöjda med samarbetet med Befolkningsregistercentralen.

– Projektet gick bra och genomfördes på mycket kort tid i samarbete med systemleverantören och BRC. Nästa steg är att informera medborgarna om tjänsten Suomi.fi-fullmakter och dess funktion i NettiRassi.