Utvecklingen av X-Road-teknologin för Suomi.fi informationsleden inleds i NIIS-institutet

Suomi.fi tjänster - 18.06.2018

X-Road –teknologin, som utgör grunden för Suomi.fi-servicekanalen, har hittills utvecklats i Finland och Estland.  Nu överförs utvecklingen av  X-Road –teknologins kärnkomponenter till et finsk-estniskt gemensamt institut som heter Nordic Institute for Interoperability Solutions (NIIS). Tämän hetkinen suunnitelma on, että kehitystyö alkaa NIIS instituutin johdolla kesän 2018 aikana. Programmet utvecklas hädanefter av en aktör och samtidigt ett effektivt utvecklingsteam. NIIS ansvarar även för att göra och distribuera X-Road -publiceringspaket, såsom t.ex. nya programversioner av anslutningstjänster.  Den nya verksamhetsmodellen effektiverar och underlättar organiseringen av utvecklingsarbetet för X-Road -teknologin samt gör X-Road teknologin tillgänglig för en bredare skara.

Redan nu har överföringen av ansvaret till  NIIS gått bra och enligt den koordinerade tidtabellen.  Från och med jun är X-Road teknologins källkod på ett nytt ställe. Detta ställe är Github-repositoriet som administreras av NIIS: https://github.com/nordic-institute/X-Road . X-Road teknologins alla nya koder finns härefter på denna plats. De gamla platserna (dvs. repositorierna) bibehålls men man uppdaterar dem inte längre med nya data.

Observera även att modellen, anvisningarna och dokumenten för utvecklingen nu finns bakom följande länk: https://github.com/nordic-institute/X-Road-development/  Utvecklingens arbetskö (backlog) är framöver öppen, och vem som helst kan se dess innehåll och kommentera det samt lägga till förbättringsförslag, om man vill. NIIS-institutets blogg beskriver bra det utvecklingsarbete man gjort kring  X-Road under årens lopp och berättar närmare om det som nämns ovan. Läs här:  https://www.niis.org/blog/2018/5/27/changes-in-the-x-road-development

Befolkningsregistercentralen ansvarar även i fortsättningen för Suomi.fi-servicekanalens nationella driftssäkerhet. Dessutom ingår det i våra uppgifter att säkerställa  utvecklingens kvalitet, fungera som nationell distributör av produkterna, ta hand om serviceproduktionen av centrala komponenter och kundservicen. Ur användarsynpunkt kommer servicekanalens kundstöd och rådgivning att vara som förut.

Upplysningar:

Hannu Hakala, Befolkningsregistercentralen, fornamn.efternamn@vrk.fi

www.niis.org