Utbildningarna om Servicedatalagret fortsätter 2018

Suomi.fi tjänster - 19.12.2017

Från början av 2018 överförs ansvaret för att ordna utbildningar om Servicedatalagret till Suomi.fi-webbredaktionen. Nästa år minskar antalet utbildningar som ordnas via Skype och i utbildningen betonas användningen av självbetjäningsvideor och andra anvisningar.

Under januari–februari kommer vi att publicera videoutbildningar indelade i korta snuttar om hur man producerar innehåll till SDL och använder användargränssnittet. I fortsättningen kommer videorna alltid att uppdateras regelbundet i samband med versionsuppdateringen av SDL, med cirka två månaders mellanrum. Dessutom publicerar vi en video om vad som ändrar till följd av versionsuppdateringen.

Under nästa år kommer videoutbildningarna också att kompletteras med SDL-kliniker som hålls på finska en gång per vecka och på svenska en gång per månad. I fortsättningen kommer utbildningar om aktuella ärenden vad gäller innehållsproduktion att ordnas ungefär varannan månad. SDL-kliniker på svenska ordnas oftare om det uppstår behov.

Dessutom är det fortsättningsvis möjligt att reservera en timme lång SDL-intensivverkstad för att lösa egna SDL-problem. Också utbildningar för huvudanvändare och gränssnittsutbildningar ordnas vid behov nästa år.

Under tiden 20.12.2017–5.1.2018 ordnas inga kliniker och utbildningar. Utbildningskalendern uppdateras kontinuerligt.

Utbildningskalender