Tjänstemannafunktionerna håller på att utvecklas

Suomi.fi tjänster - 26.04.2019

Med hjälp av tjänstemannafunktionerna blir det möjligt att elektroniskt ge fullmakter och uträtta ärenden för flera instanser som för tillfället av olika orsaker inte omfattas av Suomi.fi-fullmakterna. Dessa är bl.a. organisationer vars representant inte har registrerat sig i handelsregistret: t.ex. församlingar, läroanstalter, näringssammanslutningar, dödsbon, offentliga organisationer och utländska företag. Funktionen ger även personer som inte har nätbankskoder eller som i övrigt inte kan använda elektroniska redskap tillgång till elektroniska fullmakter.

Från att ha varit en skiss av en prototyp för tjänstemannafunktionerna har det egentliga utvecklingsarbetet nu inletts.  Utvecklingsarbetet har också planlagts som en del av den helhet som strävar efter att köra ner Katso-tjänsten i syfte att bättre och mera transparent kunna kontrollera olika utvecklingsuppgifters inbördes förhållanden. I projektarbetet deltar representanter för de viktigaste intressegrupperna för tjänsten Fullmakter, bl.a. Skatteförvaltningen. Avsikten är att under juni månad publicera den första versionen av tjänstemannafunktionerna, som gör det möjligt att ge fullmakter till finländska ombud (företag eller privatpersoner), för användning i servicekanalerna. Senare på hösten publiceras en version som gör det möjligt att bl.a. ge fullmakter till utländska ombud.

Användningen av tjänstemannafunktionerna är tillståndspliktig och avsedd enbart för organisationer som bedriver myndighetsverksamhet. För organisationer som behöver myndighetsfunktioner publiceras handledning och bl.a. ansökningsanvisningar för användningstillstånd i samband med publiceringen av den första versionen.  Befolkningsregistercentralen producerar verktyget för tjänstemannafunktioner inom Suomi.fi-fullmakterna, men producerar inga egentliga tjänster för tjänstemannabefullmäktigande, utan varje organisation som behöver tjänstemannafunktioner ordnar själva dessa. Organisationer som utnyttjar tjänstemannafunktioner definierar hur och var elektroniska fullmakter kan skapas med tjänstemannafunktionerna, t.ex. för organisationskunder, vars representant inte har registrerat sig i handelsregistret, eller för personer som inte själva elektroniskt kan använda tjänsten Fullmakter.