Suomi.fi-identifiering ersatte identifieringstjänsten Vetuma och Tunnistus.fi vid årsskiftet

Suomi.fi tjänster - 24.01.2018

Suomi.fi-identifiering har ersatt identifieringstjänsten Vetuma och Tunnistus.fi den 1 januari 2018. Om organisationerna inom den offentliga förvaltningen behöver en stark identifiering i sina e-tjänster ska organisationerna med användningsåläggande i fortsättningen använda Suomi.fi-identifieringen. Även organisationer med användningsrätt kan utnyttja tjänsten.

Överföringarna från Vetuma och Tunnistus.fi till Suomi.fi-identifieringen gick bra och e-tjänsterna kunde flyttas över enligt tidtabellen. Kunderna fortsätter alltså identifiera sig på e-tjänsten som normalt, även om de gamla tjänsterna inte längre fungerar.

Idag utnyttjar fler än 500 e-tjänster Suomi.fi-identifieringen. Under 2017 identifierade sig medborgarna i e-tjänsterna med hjälp av Suomi.fi-identifieringen fler än 57 miljoner gånger.

Suomi.fi-identifikation är den gemensamma identifieringstjänsten för den offentliga förvaltningen. Via tjänsten kan användare identifiera sig med alla finländska starka identifieringsverktyg, dvs. bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort. Dessutom stöds Katso-autentisering så länge den är i bruk. I framtiden kan man lägga till även andra identifieringsverktyg i tjänsten enligt e-tjänsternas behov.