Stöd kan ansökas för ibruktagandet av tjänsten Suomi.fi-meddelanden

Suomi.fi tjänster - 28.11.2017

Finansministeriet beviljar organisationer inom den offentliga förvaltningen stöd för åtgärder som påskyndar ibruktagandet av tjänsten Suomi.fi-meddelanden. Stöd för ibruktagandet av meddelandetjänsten kan sökas fram till 31.8.2018.

Syftet med stödet är att påskynda ibruktagandet av tjänsten Suomi.fi-meddelanden så att aktörerna inom den offentliga förvaltningen under 2018 tar tjänsten i bruk och i huvudsak kommunicerar elektroniskt med medborgarna via tjänsten. Tjänsten möjliggör myndigheternas elektroniska kommunikation oavsett om kunden vill få sitt meddelande digitalt eller som traditionellt brev.

Ibruktaganden som får stöd ska genomföras under perioden 1.9.2017–28.2.2019. Finansministeriets beslut om statsunderstöd eller finansiering specificerar under vilken tid var och en organisation ska ta i bruk tjänsten.

Suomi.fi-meddelanden öppnas i mitten av december 2017. Den nya tjänsten ersätter Medborgarkontot. Befolkningsregistercentralen ansvarar för utvecklingen av meddelandetjänsten.

Läs mer: http://vm.fi/suomi.fi-viestit-kayttoonoton-tuki

Mer information
Finansministeriet, specialsakkunnig Marjut Siintola, tfn 02955 30482, fornamn.efternamn[at]vm.fi