Offentliga sektorn övar på att kontrollera säkerhetsöverträdelser som gäller personuppgifter i gemensam TAISTO-övning

Suomi.fi tjänster - 18.06.2018

Finansministeriet inbjuder alla aktörer inom offentlig förvaltning till övningen TAISTO i november, då vi i praktiken övar de verksamhetsmodeller och processer som behövs vid datasäkerhetsavvikelser samt säkerhetsöverträdelser som gäller personuppgifter. TAISTO är offentliga sektorns första gemensamma övning.

Övningen TAISTO pågår under november kostar inget för deltagarna. Organisationer inom offentlig sektor får inom kort en inbjudan till övningen. I inbjudan finns specifika anvisningar för anmälan och mera information om övningen.

- Varje organisation borde ju öva på den nya dataskyddsförordningens centrala skyldighet att kontrollera säkerhetsöverträdelser som gäller personuppgifter. Övningen TAISTO är ett utmärkt tillfälle för organisationer att testa och öva denna förmåga, berättar ledande sakkunnig och VAHTI-generalsekreterare Kimmo Rousku från Befolkningsregistercentralen.

För planeringen av övningen står den av finansministeriet tillsatta delegationen för informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen JUHTA samt ledningsgruppen för digital säkerhet inom den offentliga förvaltningen VAHTI.

För praktiska detaljer kring övningen ansvarar Befolkningsregistercentralen i samarbete med Polisen i Finland, dataskyddsombudsmannens byrå, Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori samt Kommunikationsverkets Cybersäkerhetscenter.

 

Mera information:

Kimmo Rousku, Befolkningsregistercentralen, fornamn.efternamn@vrk.fi