Medborgarkontot tas ur bruk: Den nya tjänsten Suomi.fi-meddelanden tas i bruk i mitten av december

Suomi.fi tjänster - 28.11.2017

I mitten av december publicerar Befolkningsregistercentralen en ny tjänst för kommunikationen mellan medborgare och myndigheter, Suomi.fi-meddelanden. Den nya tjänsten är en del av Suomi.fi-nättjänsten och den ersätter det nuvarande Medborgarkontot.

Alla organisationer och tjänster som finns på Medborgarkontot överförs automatiskt till Suomi.fi-meddelanden 14.12.2017. Detta förutsätter inga tekniska åtgärder av organisationerna. För medborgarna öppnar tjänsten 15.12.2017.

För att kunna använda tjänsten Suomi.fi-meddelanden behövs ett särskilt användningstillstånd. Befolkningsregistercentralen kommer att digitalisera tillståndsprocessen våren 2018. Organisationerna inom den offentliga förvaltningen kommer att informeras när de kan börja göra digitala tillståndsansökningar. Mer information om tillståndet och hur det söks finns på https://palveluhallinta.suomi.fi/fi.

En centraliserad utskrivningstjänst tar hand om postning av brev 2018

I början av 2018 kommer Suomi.fi-meddelanden att utökas med en centraliserad tjänst för utskrivning, kuvertering och postning. Därefter behöver organisationen inte längre posta brev till medborgarna.

I och med postningstjänsten kan organisationen skicka alla meddelanden på samma sätt oberoende av om en medborgare tar emot post elektroniskt eller per brev. Meddelandetjänsten kontrollerar vilket mottagningssätt medborgaren har valt och skickar vid behov material per brev.

Postningstjänsten är för närvarande i upphandlingsskedet. Befolkningsregistercentralen informerar närmare om tjänstens innehåll och ibruktagandet av den i början av 2018.

Organisationerna ska hantera postningen av brev på samma sätt som hittills enligt egna postningsavtal eller andra arrangemang ända tills postningstjänsten ansluts till Suomi.fi-meddelanden.

Vad innebär övergången till Suomi.fi-meddelanden för medborgarna?

Medborgarna ska identifiera sig i Suomi.fi-nättjänsten och ge sitt samtycke till elektronisk kommunikation för att kunna ta emot myndigheternas meddelanden till den nya tjänsten. Det här blir möjligt från och med 15.12.2017.

En medborgare som inte ger sitt samtycke till elektronisk kommunikation i Suomi.fi-meddelanden får all post från myndigheterna i form av brev.

För organisationerna innebär detta i praktiken att alla meddelanden till medborgarna måste skickas per brev i mitten av december på samma sätt som hittills via respektive organisations egna postningsfunktioner.

Av juridiska skäl kan samtycken till elektronisk kommunikation som givits tidigare via Medborgarkontot inte överföras automatiskt till Suomi.fi-meddelanden.

En medborgare som har använt Medborgarkontot kan fortfarande logga in på det och läsa tidigare mottagna meddelanden, men från och med 14.12.2017 kommer inga nya meddelanden att skickas dit och tidigare mottagna meddelanden kan inte heller längre besvaras.

Fram till 30.6.2018 kan tidigare meddelanden och bilagor som skickats till Medborgarkontot läsas på adressen www.asiointitili.fi. Efter detta datum tas Medborgarkontot ur bruk. Medborgare som vill bevara meddelanden och bilagor som kommit in på Medborgarkontot bör gå in på kontot och spara dem senast 30.6.2018.

Medborgare får information om inkomna meddelanden via e-post eller mobilapp

Tjänsten Suomi.fi-meddelanden informerar medborgarna om nya inkomna meddelanden per e-post. En medborgare som börjar använda Suomi.fi-appen i sin mobila enhet kan få aviseringar om nya meddelanden även till appen. E-post skickas till den adress som medborgaren har uppgivit när han eller hon började använda Suomi.fi-meddelanden. E-posten kan vid behov ändras i meddelandetjänstens inställningar.

Mobilappen för Suomi.fi-meddelanden lanseras i början av 2018. Appen och aviseringarna om nya meddelanden ersätter SMS-meddelandena från Medborgarkontot.

Mer information

Befolkningsregistercentralen, Suomi.fi-kundtjänsten, kapa-asiakaspalvelu[at]vrk.fi

 

Har er organisation kopplat tjänster till Medborgarkontot?
Tänk på följande i samband med ändringen till Suomi.fi-meddelanden:

  • Om ni har publicerat anvisningar eller presentationsmaterial som gäller Medborgarkontot bör ni uppdatera dem enligt den nya tjänsten (t.ex. länkar, tjänstens namn osv.).
  • Om en medborgare inte har tagit i bruk Suomi.fi-meddelanden ska all post skickas till honom eller henne i form av brev från och med 14.12.2017. För organisationerna innebär detta i praktiken att alla meddelanden till medborgarna måste skickas per brev i mitten av december på samma sätt som hittills via respektive organisations egna postningsfunktioner.
  • Bifoga Befolkningsregistercentralens meddelande om tjänsten Suomi.fi-meddelanden till allt som ni skickar ut till medborgarna – oavsett om utskicken är elektroniska meddelanden till Medborgarkontot eller i form av brev per post. På det sättet bidrar ni till en snabbare övergång till elektronisk kommunikation bland medborgarna.
  • Marknadsför den nya tjänsten Suomi.fi-meddelanden till medborgarna. Medborgarkontona och meddelanden som tagits emot på dem överförs inte till den nya tjänsten Suomi.fi-meddelanden, utan var och en måste själv logga in och ta i bruk tjänsten. Detta kan göras från och med 15.12.2017.