Många nya egenskaper i tjänsten Suomi.fi-fullmakter

Suomi.fi tjänster - 26.09.2018

I fortsättningen skickas fullmaktsgivaren ett larm om att någon begärt fullmakt. Fullmakter för skötsel av ett företags ärenden utvidgas i Suomi.fi-fullmakter. När det gäller uträttande av ärenden i ett företags namn kontrolleras i fortsättningen bakgrundsinformation även i konkurs- och företagssaneringsregistret.  Nytt är också systemens fullmaktsförfrågningar. 

Larm till fullmaktsgivaren om att någon begärt fullmakt

Det är nu möjligt att skicka ut ett larm om att någon begärt fullmakt.
– När någon begär fullmakt för en annan person i tjänsten Suomi.fi-fullmakter, skickas ett larm ut om det här i Suomi.fi-meddelanden till den som godkänner begäran. I larmet finns anvisningar för hur man godkänner eller avslår en begäran om fullmakt, berättar Risto Ollikainen, tjänsteägare till Suomi.fi-fullmakter. Larmfunktionen för begäran om fullmakt ska senare införas även för företagsanvändare. 

Fullmakter för skötsel av ett företags ärenden utvidgas i Suomi.fi-fullmakter: en företagsstyrelse som består av en ledamot kan nu utfärda fullmakter

Möjligheterna för företagsfullmakter i Suomi.fi-fullmakter utvidgas. I fortsättningenkan fullmakter också utfärdas för företag vars styrelse enligt handelsregistret endast har en ordinarie ledamot och som enligt bolagsordningen företräds av styrelsen. Företaget kan till exempel befullmäktiga en bokföringsbyrå att agera på företagets vägnar i e-tjänster som använder Fullmakter. En lista på alla tjänster finns på den här sidan i nättjänsten Suomi.fi.

Möjligheterna att utfärda fullmakter utvidgas efter att en ändring som medger den nya funktionen har gjorts i Patent- och registerstyrelsens informationstjänst Virre. Suomi.fi-fullmakter kontrollerar via Virre rätten att utfärda fullmakter.

– Det är fint att möjligheterna för företag att utfärda fullmakter utvidgas på det här sättet, konstaterar Risto Ollikainen.

När det gäller skötseln av ärenden för ett företags räkning kontrolleras även uppgifter i konkurs- och företagssaneringsregistret 

När det gäller skötseln av ärenden för ett företags räkning har ett nytt basregister lagts till för att berika bakgrundskontrollerna.

Rättsregistercentralens konkurs- och företagssaneringsregister har anslutits till Suomi.fi-fullmakter. Det innebär att uppgifterna om enskilda personers näringsförbud och företags konkurser blir mer omfattande vid fullmaktskontrollerna. 

Man kan begränsa möjligheten att uträtta ärenden för ett företags räkning för personer belagda med näringsförbud eller företag som försatts i konkurs. Det här är en valfri egenskap i e-tjänsten. Den organisation som utför kontrollen kan alltså bestämma huruvida man godkänner att någon person eller något företag utför ett ärende i företagets namn, även om det handlar om en person som belagts med näringsförbud eller ett företag som försatts i konkurs.

Gränssnitt för de fullmaktsförfrågningar som systemen gör

Suomi.fi-fullmakter möjliggör nu även att systemen gör fullmaktsförfrågningar.

– Två nya gränssnitt har lagts till tjänsten Fullmakter. De gör det möjligt att automatiskt skicka en fullmaktsförfrågan i bakgrunden utan att någon specifik person utför ett faktiskt ärende för någon annan person eller ett företag, säger Ollikainen.

Servicesystemet kan till exempel kontrollera huruvida företag A fortsättningsvis har en giltig fullmakt från företag B eller individ X, innan åtgärden kan genomföras (t.ex. att uppgifter om huvudmannen skickas till ombudet).  

Mer information

Risto Ollikainen, ext.etunimi.sukunimi@vrk.fi