Kommuninvånarnas blankettärenden hanteras datasäkert och behändigt genom Suomi.fi-meddelanden

Suomi.fi tjänster - 26.09.2018

I kommunerna sköts många ärenden med webblanketter.  Blanketterna måste röra sig absolut datasäkert eftersom de ofta innehåller personuppgifter och till och med känsliga uppgifter. Det är också viktigt att försäkra sig om att inte vem som helst kan sköta någon annans ärende utan personens samtycke. En enkel lösning för pålitliga blanketter är Suomi.fi-meddelanden.

Med Suomi.fi-meddelanden kan kommunernas kundservice bli ännu bättre. Blanketter ska också i framtiden finnas på kommunen webbsidor eller i någon annan ärendekanal som kommuninvånarna är vana att använda.

– Med meddelandetjänsten kan man snabbt och kostnadseffektivt bygga informationssäkra ärendetjänster på kommunens webbplats, som tidsbeställningar, att skicka patientjournaler eller begära information, berättar ledande sakkunnig Hannu Korkeala från Befolkningsregistercentralen.

Uppgifterna på blanketter färdas tryggt

Tjänsten Suomi.fi-meddelanden, som utvecklats av Befolkningsregistercentralen, kan fogas till bakgrunden av en blankett. På det sättet tar kommuninvånaren på samma gång i bruk tjänsten. Det lönar sig att foga tjänsten till blanketter där personuppgifter eller andra känsliga uppgifter rör sig, eller frågor som behöver en säker kanal för att besvaras.

Uppgifterna på blanketten färdas skyddade från webbplatsen till meddelandetjänsten, vilket gör det möjligt att hantera känsliga uppgifter. Svaret från myndigheten går alltså skyddat till tjänsten Suomi.fi-meddelanden och inte till exempel till en kommuninvånares personliga e-postadress.

En stark autentisering minskar risken för missbruk

Med meddelandetjänsten kan man bygga upp en stark autentisering av kunderna utan att kommunen behöver skaffa en egen identifieringstjänst. Stark autentisering krävs av den som fyller i en blankett varje gång ett ärende uträttas. På det sättet kan man vara säker på att rätt person hanterar ärendet. På samma gång säkras det att svaren styrs till rätt person.

Svar och beslut samt en kopia av själva blanketten hittas lätt på kommuninvånarens egen brevlåda i Suomi.fi-nättjänsten. Första gången en blankett fylls i ska kommuninvånaren ge sitt samtycke till att ta emot myndighetspost via tjänstens brevlåda. Kommuninvånaren ger samtycker samtidigt till att även andra myndighetsärenden som inte gäller ifrågavarande blankett i fortsättningen kommer till tjänsten Suomi.fi-meddelanden. När all myndighetspost finns på ett ställe är det betydligt lättare för kommuninvånaren att hantera ärenden. Samtycket kan när som helst tas bort i tjänstens inställningar i Suomi.fi-nättjänsten, om man ångrar sig.

Kommunens uppgiftslista för att ta i bruk tjänsten Suomi.fi-meddelanden:

  1. Anslut ämbetsverket till tjänsten. Man kan ansluta sig enkelt genom e-postregistrering eller genom att integrera programvaran med Web Service-gränssnittet. Befolkningsregistercentralen tar inte ut någon avgift för registreringen, men för den tjänst som ska anslutas måste användningstillstånd sökas hos Befolkningsregistercentralen.
  2. Tänk ut lämpliga platser för olika blanketter, t.ex. i kommunens egen webbtjänst.
  3. Skapa en blankett till webbplatsen och en retursida åt den.
  4. Tänk ut hur blanketten ska handläggas, om processen inte ännu har fastställts.

Mer information:

Ledande sakkunnig, Hannu Korkeala, Befolkningsregistercentralen, tfn 0295 535 071, förnamn.efternamn@vrk.fi

www.esuomi.fi