Katso integreras i etapper med Suomi.fi-fullmakter – ett pilotprojekt för ibruktagandet startar vid årsskiftet

Suomi.fi tjänster - 19.12.2017

Suomi.fi-fullmakter ersätter Katso-tjänsten stegvis. Med hjälp av Katso-identifiering kan en person logga in i myndigheternas e-tjänster i egenskap av företrädare för ett företag, en sammanslutning, en offentlig organisation eller ett dödsbo. Från Katso-koderna övergår man nu till stark Suomi.fi-identifikation.

Katso-rollerna och -fullmakterna ersätts med Suomi.fi-fullmakter. Suomi.fi-fullmakter innebär att man kan sköta ärenden ¨på en annan persons eller ett företags vägnar med elektroniska fullmakter. Att det blir lättare att ge fullmakter utvidgar också möjligheterna att hantera ärenden åt någon annan i e-tjänsterna.

Under en övergångstid kan rollerna i Katso även utnyttjas i Suomi.fi-fullmakter. När en e-tjänst kontrollerar en inloggad persons rättigheter att sköta ärenden för ett företag, kan en kontroll av personens Katso-roller göras samtidigt. På det sättet kan e-tjänsterna övergå från sin gamla identifierings- och fullmaktslösning till att börja använda Suomi.fi-fullmakter och även dra fördel av tjänstens kontroller direkt mot befolkningsdatasystemet och handelsregistret i realtid.

Den första e-tjänsten som hittills använt Katso övergår till Suomi.fi-fullmakter i januari 2018. År 2018 Suomi.fi-identifiering ska ersätta identifieringen av finländeare. Senare ska man också besluta, hur ska man identifiera utlänningar i fortsättningen.

Mer information

Befolkningsregistercentralen, Suomi.fi-kundtjänsten, suomi.fi-asiakaspalvelu(at)vrk.fi