I SDL-forumet diskuteras Servicedatalagret

Suomi.fi tjänster - 26.09.2018

I början av september öppnades ett diskussionsforum på nätet för användare av Suomi.fi-servicedatalagret (SDL). Forumet erbjuder en enkel miljö, där SDL-användare kan diskutera sinsemellan och dela med sig av sina erfarenheter och praktiska tips. Moderatorer som representerar Befolkningsregistercentralen deltar i diskussionerna efter behov, informerar om aktuella ärenden och ger snabba tips om användningen av SDL-användargränssnittet.

Alla som använder eller är intresserade av SDL kan registrera sig och använda SDL-forumet. Diskussionerna förs på finska och svenska. Forumet bygger på plattformen Slack.

Du kan ansluta dig till forumet via sidan PTV-foorumi på Suomi.fi-sidan Palvelunhallinta (https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/tuki/artikkelit/5b6ab6b99ef01764b2dbd296)