Hur kommer Befolkningsregistercentralen i fortsättningen att kommunicera med de organisationer som utnyttjar Suomi.fi-tjänsterna?

Suomi.fi tjänster - 19.12.2017

Även om det nationella servicearkitekturprogrammet avlutas kommer utvecklingen av Suomi.fi-tjänsterna och informeringen om dem att fortsätta även nästa år.

I fortsättningen kommer man att informera om Suomi.fi-tjänsterna både i det här nyhetsbrevet och på Befolkningsregistercentralens webbplats. Dessutom förblir webbplatsen esuomi.fi kommunikationskanal för Suomi.fi-tjänsterna tills det att ibruktagandet och förvaltningen av Suomi.fi-tjänsterna överförs till webbplatsen Tjänstehantering. Webbplatsen Tjänstehantering tas i bruk under 2018. Suomi.fi-tjänsterna och Befolkningsregistercentralen kommunicerar också aktivt via sociala medier.

Kommunikationskanaler för Suomi.fi-tjänsterna:

Kundtjänsten för Suomi.fi-tjänsterna har ny e-postadress

Den gamla e-postadressen för KaPA-kundtjänsten har bytts ut i samband med att programmet avslutades. I fortsättningen betjänar kundtjänsten för Suomi.fi-tjänsterna på adressen suomi.fi-asiakaspalvelu(a)vrk.fi.