Gränssnitten i Servicedatalagret används redan flitigt

Suomi.fi tjänster - 19.12.2017

Suomi.fi-servicedatalagret används förutom i Suomi.fi-nättjänsten även av många andra organisationer och deras webbplatser. Servicedatalagret har genomförts med en öppen källkod och därför är det lätt att använda data som ingår i det.

Data som registrerats i SDL kan användas via ett öppet gränssnitt av vem som helst och i vilken e-tjänst som helst. Data som ingår i Servicedatalagret har offentligt innehåll och är tekniskt sett öppna data som får användas för olika ändamål både i den offentliga och den privata sektorn.

Data synliga på andra webbplatser via OUT-gränssnittet

Med hjälp av Servicedatalagrets OUT-gränssnitt kan organisationerna hämta data som ska visas på webbplatser eller i andra tjänster. För närvarande används OUT-gränssnittet bland annat för S:t Michels stads Nivala stads, Vasa stad och Ruokolahti kommuns webbplatser, dvs. data hämtas från SDL direkt till webbsidorna. OUT-gränssnittet används också i Tammerfors stads pilotprojekt tampereenpalvelut.fi och i e-tjänsten tassa.fi. Kuopio stad håller också på att överföra SDL-data till sin webbplats via publikationssystemet Liferay. I fortsättningen kommer bland annat städerna Uleåborg, Kotka och Haapajärvi att dra fördel av OUT-gränssnittet. Helsingfors stad planerar att koppla uppgifter om statsförvatningens serviceställen från SDL till sin servicekarta.

OUT-gränssnittet förutsätter ingen identifiering och kan därför användas utan användarnamn och lösenord. Befolkningsregistercentralen känner inte till vilka alla som använder OUT-gränssnittet och för vilka ändamål eftersom informationen är fritt tillgänglig och användningen inte behöver rapporteras till BRC. Vi hoppas emellertid att ni redogör för era lösningar så att vi kan publicera dem bland exempelfallen. Information om hur ni använt SDL-gränssnitten kan lämnas här.

Data via IN-gränssnittet till Servicedatalagret

Via IN-gränssnittet kan organisationerna registrera och uppdatera sina uppgifter direkt i Servicedatalagret. IN-gränssnittet förutsätter en API-kod för inloggning till SDL. För närvarande har 30 organisationer, de flesta kommuner, fått API-koder. I många fall har systemleverantörerna byggt upp färdiga lösningar som organisationerna kan använda för att införa data till Servicedatalagret via IN-gränssnittet.

Exempelvis har Åbo stads exporterat egna registeruppgifter till Servicedatalagret med hjälp av en direkt integration från Drupal via IN-gränssnittet. Åbo stads webbsidor visar även i fortsättningen stadens egna servicedata, men informationen uppdateras även i Servicedatalagret på samma gång. Helsingfors stad använder också IN-gränssnittet för att importera SDL-data.

Användningen av gränssnitten ökar

Användningen av gränssnitten har ökat avsevärt under det gångna året. Exempelvis i november 2017 gjordes 40 miljoner anrop till OUT-gränssnittet i SDL-versionerna 4, 5 och 5. I juni var motsvarande siffra 19 miljoner. IN-gränssnittet används nu också betydligt mer än till exempel i juni. I november 2017 gjordes över 550 000 anrop till IN-gränssnittet, när antalet var något under 160 000 så sent som i juni.

Aktuella beskrivningar av det öppna gränssnittet finns på adressen: http://api.palvelutietovaranto.suomi.fi/swagger/ui/index.html

OUT-gränssnittet

 

IN-gränssnittet