Berätta för medborgarna om Suomi.fi-tjänsterna - Dra fördel av kommunikations- och marknadsföringsmaterialet!

Suomi.fi tjänster - 28.11.2017

Suomi.fi-banner för er webbplats – broschyrer och affischer till betjäningsställen – material för informationstavlor – färdiga artiklar som ni kan använda

Befolkningsregistercentralen har publicerat kommunikations- och marknadsföringsmaterial om Suomi.fi-tjänsterna.

Organisationer inom den offentliga förvaltningen kan använda materialet till att informera medborgarna och de lokala medierna om Suomi.fi-tjänsterna och sin medverkan i dem.

För närvarande innehåller materialpaketet följande:

 • broschyrer om Suomi.fi och Suomi.fi-meddelanden som riktar sig till medborgare
 • meddelandemallar som organisationen kan använda för att berätta
  • att organisationens tjänster finns behändigt på Suomi.fi
  • att organisationen har tagit i bruk Suomi.fi-fullmakter
  • att organisationen har tagit i bruk Suomi.fi-meddelanden och att medborgarna i framtiden kan få sin post från organisationen elektroniskt
 • färdiga artiklar om Suomi.fi-tjänsterna som kan användas i ämbetsverkets egna kommunikationskanaler
 • webbanners som visar att organisationen är med i Suomi.fi eller Suomi.fi-meddelanden
 • en affisch för betjäningsställena som organisationen kan använda till att informera om sina tjänster i Suomi.fi
 • informativ grafik
 • videor

Under återstoden av året kommer materialpaketet att utökas med innehåll bl.a. om Suomi.fi-fullmakter.

Materialet kan fritt laddas ned från Befolkningsregistercentralens webbplats på sidan www.vrk.fi/sv/kommunikationsmaterial-om-suomi.fi-tjansterna

På samma sida finns också anvisningar för hur man kan beställa tryckt kommunikationsmaterial (affischer och broschyrer).