ASTI-systemet för gemensamma servicepunkter tas i bruk 1.2.2018 – Kontrollera att ert data finns i Servicedatalagret

Suomi.fi tjänster - 19.12.2017

Projektet för att förnya datasystemet för gemensamma servicepunkter (ASTI) har nått fortskridit och ASTI-systemet kan tas i bruk 1.2.2018. Projektet har syftat till att förnya datasystemen för de gemensamma servicepunkterna. Pilottestningen är på slutrakan och under december månad lägger man sista handen vid datasystemet inför publiceringen och driftsättningen.

Innan det nya systemet tas i bruk ska de organisationer som tillhandahåller tjänster vid samservicekontor eller gemensamma servicepunkter kontrollera att aktuella uppgifter om organisationen och tjänsterna har införts i Servicedatalagret. Det är bra att kontrollera uppgifterna så snart som möjligt.

Kommunerna upprätthåller den offentliga förvaltningens samservicekontor och gemensamma servicepunkter, där medborgarna kan hantera ärenden som annars skulle kräva kontakter till flera olika myndigheter. Om en organisation tillhandahåller tjänster vid samservicekontor och gemensamma servicepunkter ska data om organisationens tjänster vara registrerade i Servicedatalagret. Datasystemet ASTI drar fördel av dessa uppgifter. När tjänstebeskrivningar har införts i Servicedatalagret och datasystemet ASTI ser medborgarna till exempel i Suomi.fi-nättjänsten vilka tjänster som fås vid respektive gemensamma servicepunkt och i vilken omfattning.

Servicedata som införts i Servicedatalagret fungerar också som avtalsunderlag mellan de organisationer som ansvarar för tjänsterna och de gemensamma servicepunkterna. Servicedatalagret utnyttjar också ASTI-systemets uppgifter om vilken omfattning en viss tjänst tillhandahålls i vid den aktuella servicepunkten.

Det nya ASTI-systemet ersätter Hjälpdiariet, servicepunkternas system för registrering av servicebegäranden, webbplatsen och samserviceregistret yhteispalvelu.fi. De gamla systemen tas ur bruk vid driftsättningen av ASTI.

Mer information:

ASTI-projektet: asti(a)avi.fi

SDL-stöd: ptv-tuki(a)vrk.fi