Ändringar som påverkar användningen av Suomi.fi-servicedatalagret samlas till en webbsida

Suomi.fi tjänster - 28.11.2017

Ändringar som påverkar innehållet i och användningen av Suomi.fi-servicedatalagret liksom andra aktuella frågor har samlats till en sida. Information om ändringar publiceras i kommunikationskanalen för Suomi.fi-tjänsterna esuomi.fi, till den sidan som finns bakom denna länk: https://esuomi.fi/suomi-fi-tjanster/suomi-fi-servicedatalager/aktuellt/?lang=sv.

På sidan Aktuellt publiceras information både om fel i produktionen och korrigeringar av felen och om andra aktuella frågor med anknytning till innehållsproduktionen. Nya uppdateringar offentliggörs på sidan genast när de trätt i kraft.

Spara sidan bland favoriterna i din webbläsare så håller du dig à jour med ändringarna i Servicedatalagret.