Spring Splash – Keväthumaus anordnas igen 2019 – anteckna 3 april i kalendern!

Befolkningsuppgiftstjänster - Certifieringstjänster - 13.12.2018

Seminariet Spring Splash - Keväthumaus har redan blivit tradition och anordnas nästa gång 3 april på Finlandiahuset i Helsingfors.

Läs mer

En ny version av mPollux DigiSign Client -kortläsarprogrammet publicerad

Certifieringstjänster - 13.12.2018

Befolkningsregistercentralen har publicerat en ny version (4.0.18) av kortläsarprogrammet mPollux DigiSign Client.

Läs mer

I fortsättningen kan man bevisa sin identitet enbart med pass och personkort då man ansöker om stark autentisering

Certifieringstjänster - 13.12.2018

Då man ansöker om stark autentisering kan man från och med början på år 2019 använda enbart pass och personkort, men inte körkort som beviljats av en myndighet i Finland eller i europeiska ekonomiska området.

Läs mer

Nya tjänstemärken och identitetskort för säkerhetsbranscherna i bruk i december

Certifieringstjänster - 13.12.2018

De tjänstemärken och identitetskort som säkerhetsmyndigheterna inom inrikesministeriets och finansministeriets förvaltningsområden använder förnyas i december.

Läs mer

Nya organisations- och social- och hälsovårdscertifikat har tagit i bruk från och med 3.12.2018

Certifieringstjänster - 12.12.2018

03.12.2018 har tagit Befolkningsregistercentralen (BRC) i bruk nya undercertifikat som beviljar nya organisations- och social- och hälsovårdscertifikat.

Läs mer