På det nordiska adressforumet presenterade man olika länders projekt och skapade nätverk

Befolkningsuppgiftstjänster - 10.06.2019

Allt som allt deltog 22 representanter från Danmark, Island, Norge, Sverige och Finland i forumet år 2019.

Läs mer

Ändringsdatatjänsten börjar förnyas

Befolkningsuppgiftstjänster - 10.06.2019

Den ändringsdatatjänst som Befolkningsregistercentralen erbjuder förnyas. Målet är att material i tjänsten som erbjuds den offentliga förvaltningens organisationskunder ska uppdateras i en mer flexibel rytm.

Läs mer

Befolkningsdatasystemets nya byggnadsklassification tas i bruk i september 2019

Befolkningsuppgiftstjänster - 10.06.2019

Statistikcentralen förnyade byggnadsklassifikationen i december i fjol. Byggnadsklassifikationen 2018 ersätter byggnadsklassifikationen som använts från 1994. Den nya byggnadsklassifikationen motsvarar bättre byggandets nuläge och är mer detaljerad än den tidigare klassifikationen.

Läs mer

Lagen om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården påverkar utlämnandet av uppgifter ur befolkningsdatasystemet

Befolkningsuppgiftstjänster - 10.06.2019

Lagens syfte är att trygga skyddet för individens tillitsskydd samt rättigheter och friheter vid behandlingen av personuppgifter.

Läs mer

VAAKA-projektet: Det går nu att beställa levnadsintyg och hemvistintyg i tjänsten Intyg från Befolkningsdatasystemet

Befolkningsuppgiftstjänster - Certifieringstjänster - 10.06.2019

Befolkningsregistercentralen har i samarbete med magistraterna inom ramen för projektet VAAKA utvecklat tjänsten Intyg från Befolkningsdatasystemet.

Läs mer