Spring Splash – Keväthumaus anordnas igen 2019 – anteckna 3 april i kalendern!

Befolkningsuppgiftstjänster - Certifieringstjänster - 13.12.2018

Seminariet Spring Splash - Keväthumaus har redan blivit tradition och anordnas nästa gång 3 april på Finlandiahuset i Helsingfors.

Läs mer

Lagstiftningen om för- och efternamn ändras vid årsskiftet

Befolkningsuppgiftstjänster - 13.12.2018

De nya bestämmelserna om för- och efternamn träder i kraft vid ingången av 2019. Ändringarna i namnlagen medför även ändringar i befolkningsdatasystemet.

Läs mer

Den permanenta lägenhetsbeteckningen har tagits ibruk i befolkningsdatasystemet

Befolkningsuppgiftstjänster - 13.12.2018

Alla lägenheter i befolkningsdatasystemet har den 2.12.2018 fått permanent lägenhetsbeteckning som ny dataenhet (BDS-PLB).

Läs mer

Byggnadsklassificeringen förnyas – och är enklare att använda

Befolkningsuppgiftstjänster - 13.12.2018

Den nya byggnadsklassificeringen siktar mot en bättre kvalitet på informationen och en enhetlighet i de olika aktörernas datasystem. Nytt är även verktyget för byggnadsklassificering som gör det lättare att tillämpa de nya klasspecifika beskrivningarna och klassifikationerna.

Läs mer

Byggnadsbeteckningar som saknas eller som kräver korrigering ska meddelas senast 27.12.

Befolkningsuppgiftstjänster - 13.12.2018

Vi påminner kommunerna om att byggnadsbeteckningar som saknas eller som kräver korrigering ska skickas till Befolkningsregistercentralen senast 27.12.2018 så att de kan levereras till Skatteförvaltningen före årets slut. Skatteförvaltningen måste hinna kontrollera alla uppgifter som kommer via Befolkningsregistercentralen och spara dem som grund för fastighetsbeskattningen för 2019.

Läs mer