Utvecklingen av Suomi.fi-tjänsterna fortsätter - även om projektet tar slut

Suomi.fi tjänster - 16.12.2019

Även om projektet nu avslutas fortsätter utvecklingen av tjänsterna sömfritt även efter årsskiftet vid den nya Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Lue lisää

Stödmaterial för ibruktagande av alla Suomi.fi-tjänster finns i Suomi.fi-serviceadministrationen – esuomi.fi stängs

Suomi.fi tjänster - 16.12.2019

Stödmaterial, anvisningar för ibruktagande av tjänsten samt annat material för alla Suomi.fi-tjänster finns i fortsättningen på Serviceadministrationen:

Lue lisää

Suomi.fi-fullmakters tjänstemannafunktioner: vad, när och för vem?

Suomi.fi tjänster - 16.12.2019

Den tekniska plattformen för Suomi.fi-fullmakters tjänstemannafunktioner publiceras i början av året. Läs om hur tjänstemannafunktionerna genomförs: Hur kan jag få användarrättigheter? När kan jag använda funktionerna?

Lue lisää

Vill din organisation nå företag? Suomi.fi-meddelanden erbjuder en lätt, säker metod.

Suomi.fi tjänster - 16.12.2019

Tjänsten Meddelanden är en färdig lösning för datasäker kontakt och erbjuder en smidighet som traditionell post inte kan nå.

Lue lisää

Servicedatalagret: ingen tvångsbulle utan bränsle

Suomi.fi tjänster - 16.12.2019

Om servicedatalagret utnyttjas smart besparas organisationen onödigt arbete och kan bättre betjäna både medborgare och företag.

Lue lisää

Befolkningsregistercentralen och magistraterna slås samman till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata 1.1.2020

Suomi.fi tjänster - 16.12.2019

Den 1 januari 2020 går Befolkningsregistercentralen, magistraterna och enheten för styrning och kontroll av magistrater som är verksam vid Regionförvaltningsverket i Östra Finland ihop och bildar Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Vårt uppdrag är att främja digitaliseringen av samhället, trygga tillgången till information och tillhandahålla tjänster för kundernas livshändelser.

Lue lisää

Servicedatalagrets workshoppar ute i landskapen samlade områdenas SDL-användare

Suomi.fi tjänster - 16.12.2019

Befolkningsregistercentralens Suomi.fi-webbredaktion har i år tillsammans med regionala aktörer ordnat SDL-workshoppar ute i nästan alla landskap

Lue lisää

Uppskattning: Företaget kan spara upp till 6–10 euro i kostnader för varje hanterat ärende genom att integrera Suomi.fi-fullmakter i sina tjänster

Suomi.fi tjänster - 26.11.2019

I stället för att bygga upp och upprätthålla en egen fullmaktstjänst kan företaget frigöra resurser för annat utvecklingsarbete, säger utvecklingschef Mika King vid Befolkningsregistercentralen.

Lue lisää

Tydlig information hjälper när man går i ett töcken

Suomi.fi tjänster - 26.11.2019

Ibland ställer livet oss i orättvisa och sorgliga situationer. Det svåraste är säkert när en närstående avlider. Informationspaketen i Suomi.fi-webbtjänsten har tagits fram för att hjälpa människor framåt steg för steg.

Lue lisää

Tjänster och servicekanaler hittas enklare på Suomi.fi

Suomi.fi tjänster - 26.11.2019

Det är nu ännu enklare att hitta servicekanaler som kopplats till organisationernas tjänster på Suomi.fi. När du öppnar en tjänst visas anslutna servicekanaler direkt i höger kant.

Lue lisää

Se presentationsvideon om appen Serviceställen!

Suomi.fi tjänster - 26.11.2019

En presentationsvideo om Befolkningsregistercentralens app Serviceställen har publicerats på Youtube.

Lue lisää

Novembers SDL-tips: Ännu enklare att välja näringsgrensklass för företagstillstånd som beskrivs i SDL

Suomi.fi tjänster - 26.11.2019

En näringsgrensklass måste anges för företagstillstånd som beskrivs i servicedatalagret, så att tillstånden visas på rätt ställe på sidan Tillstånd och skyldigheter.

Lue lisää

Smidigare servicestigar med Suomi.fi-fullmakter: Hur löste Aava och Pohjola Sjukhus e-tjänsterna för barnfamiljer?

Suomi.fi tjänster - 28.10.2019

Många privata läkarkedjor erbjuder sina kunder möjligheten till att uträtta ärenden på webben och med mobilen. Det är enkelt för en vuxen att identifiera sig för att sköta sina ärenden, men för minderåriga behövs en dubbelkontroll: är pappan Erik Exempel faktiskt vårdnadshavare till lilla Elsa Exempel och har han därmed rätt att sköta Elsas ärenden? Då hälsovårdsföretaget använder Suomi.fi-fullmakter kan vårdnadshavaren kontrolleras i realtid från befolkningsdatasystemet.

Lue lisää

Domstolarna och åklagarväsendet uppfyller kraven i lagen om digitala tjänster med hjälp av Suomi.fi-meddelanden

Suomi.fi tjänster - 28.10.2019

De ämbetsverk som är underställda justitieministeriet började skicka elektroniska meddelanden i oktober. Med hjälp av tjänsten Meddelanden uppfyller ämbetsverken kraven i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster, som har trätt i kraft.

Lue lisää

Tjänsten Fullmakter: Behandlingen av fel med överlappande fullmakter underlättas

Suomi.fi tjänster - 28.10.2019

Tisdagen den 15 oktober utökades tjänsten Fullmakter med en ny egenskap som särskilt bokföringsbyråer och andra som använder tjänsten i sitt yrke har nytta av.

Lue lisää

Stödmaterial och ibruktagande av Suomi.fi-meddelanden finns nu i Suomi.fi-serviceadministrationen

Suomi.fi tjänster - 28.10.2019

Serviceadministrationen är en självbetjäningsportal riktad till organisationer, där man för tillfället kan bekanta sig med egenskaperna för tjänster och ta i bruk tjänsten.

Lue lisää

Suomi.fi har publicerat en samlingssida för myndigheters teckenspråkigt material

Suomi.fi tjänster - 28.10.2019

På denna sida har samlats länkar till webbsidor, där myndigheter och föreningar har publicerat material på teckenspråk vars ämne motsvarar Suomi.fi:s informerande innehåll.

Lue lisää

Månadens SDL-tips: Publicering av SDL-innehåll som håller på att gå ut sker enkelt via Uppgifter!

Suomi.fi tjänster - 28.10.2019

Vet du om att du även i användargränssnittet för Uppgifter kan granska och masspublicera organisationens innehåll i Uppgifter som håller på att gå ut? Öppna Massverktyg (se bild), välj de innehåll som håller på att gå ut och som du vill gå igenom, granska dem och masspublicera dem!

Lue lisää

Den nya apoteksfullmakten är modern grannhjälp

Suomi.fi tjänster - 26.09.2019

Vad ska man göra om ens äldre mamma behöver receptbelagda läkemedel, men inte själv orkar ta sig med rollator till apoteket? Med en elektronisk fullmakt kan man uträtta apoteksärenden åt någon annan, och man behöver endast sin egen identitetshandling.

Lue lisää

Sjukvårdsdistrikten, Vimana och BRC främjar tillsammans drifttagningen av tjänsten Meddelanden

Suomi.fi tjänster - 26.09.2019

"Genom att dra nytta av bekanta modeller för drifttagning, bilda nätverk och dela information samt planera genomförandena tillsammans åstadkommer vi effektiva drifttagningar av tjänsten Meddelanden."

Lue lisää

Maskin läste och skrev tydlig finska i Suomi.fi-försök med artificiell intelligens och naturligt språk

Suomi.fi tjänster - 26.09.2019

Förra sommaren utredde BRC om en semantisk artificiell intelligens som behandlar finska språket kan bidra till att förenhetliga kommunernas sinsemellan olika beskrivningar eller beskrivningar på olika nivåer av samma kommunala tjänster i Suomi.fi-servicedatalagret

Lue lisää

X-Road Community Event 2019: gränsöverskridande samarbete

Suomi.fi tjänster - 26.09.2019

Atte Pirttilä bloggar om septembers X-Road-evenemang

Lue lisää

Lär dig mer om den nya lagen om tillhandahållande av digitala tjänster med hjälp av eOppiva-utbildning!

Suomi.fi tjänster - 26.09.2019

Den nya lagen förpliktar myndigheterna att tillhandahålla medborgarna ett elektroniskt sätt att uträtta ärenden. Statens utbildningstjänst eOppiva erbjuder nu utbildning om paragraferna och skyldigheterna i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster.

Lue lisää

Påminnelse: eIDAS-enkät för Suomi.fi-identifikationens kundorganisationer

Suomi.fi tjänster - 26.09.2019

Målet med eIDAS-förordningen är att underlätta gränsöverskridande användning av e-tjänster i EU-länder.

Lue lisää

Månadens SDL-tips: Det blir lättare att söka tjänster och servicekanaler i OUT-gränssnittet

Suomi.fi tjänster - 26.09.2019

I den nya SDL-versionen 2.5 som publicerades den 9 september lades nya GET-metoder till i det nuvarande gränssnittet.

Lue lisää

Samarbetsgruppen för underhållet av byggnadsuppgifterna i Befolkningsdatasystemet samlades i Kouvola

Befolkningsuppgiftstjänster - 17.09.2019

Samarbetsgruppen för underhållet av byggnadsuppgifterna i Befolkningsdatasystemet samlades i Kouvola den 7–8 augusti.

Lue lisää

Den nya byggnadsklassificeringen har tagits i bruk i befolkningsdatasystemet

Befolkningsuppgiftstjänster - 17.09.2019

Från den 1 september har det skapats nya byggnadsklasser för byggnader och byggprojekt som finns i befolkningsdatasystemet.

Lue lisää

Nya funktioner i tjänsten Intyg från befolkningsdatasystemet

Befolkningsuppgiftstjänster - 17.09.2019

Todistukset väestötietojärjestelmästä -palveluun on lisätty mahdollisuus tilata todistus huollettavasta. Tämän lisäksi palvelun käyttökieleksi on lisätty englanti.

Lue lisää
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 11