Förändringar angående reklamationsinstruktioner av organisationskort

Certifieringstjänster - 25.03.2019

Ifall det finns problem med organisationskorten gällande t.ex. bildkvalitet eller kortets chip, bör det reklameras.

Läs mer

OP gör inbesparingar i kostnader och resurser med hjälp av Fullmakter i sin tjänst OP Kevytyrittäjä

Suomi.fi tjänster - 21.03.2019

OP-gruppen blev den första finansaktören att använda Suomi.fi-fullmakter då bankgruppen integrerade Suomi.fi-fullmakter i sin tjänst OP Kevytyrittäjä.

Läs mer

I tjänsten Meddelanden är det snart möjligt att uträtta ärenden för någon annan

Suomi.fi tjänster - 21.03.2019

Användningsmöjligheterna för Suomi.fi-meddelanden utökas betydligt under våren, då det snart är möjligt att uträtta ärenden för någon annan i tjänsten.

Läs mer

Användargränssnittet för tjänsten Fullmakter förnyas i april – läs anvisningarna

Suomi.fi tjänster - 21.03.2019

Förnyelsen gör det tydligare att skapa och administrera fullmakter samt att utveckla massfunktioner. Den förnyade tjänsten orsakar inga åtgärder för dem som redan tagit tjänsten i bruk.

Läs mer

Utnyttja SDL-data i din organisations egna tjänster!

Suomi.fi tjänster - 21.03.2019

Datainnehållet i Servicedatalagret är öppna data. Data beskrivs en gång och de kan utnyttjas obegränsat i olika tjänster.

Läs mer