Suomi.fi-informationsleden stöder nu REST

Suomi.fi tjänster - 24.05.2019

Suomi.fi-informationsledens nyaste programversion 6.21.0 har publicerats den 30 april 2019. En av de största reformerna i den nya versionen är att den ju erbjuder stöd för användningen och produktionen av REST-tjänster.

Läs mer

Utnyttja SDL-uppgifter på din organisations webbsidor: samservice och servicepunkter som exempel

Suomi.fi tjänster - 24.05.2019

Via Servicedatalagrets öppna gränssnitt är det möjligt att söka SDL-uppgifter för olika system och nättjänster. Samservicens servicepunkter är ett exempel på SDL-data som det lönar sig för organisationerna att skaffa till sina egna webbsidor.

Läs mer

Suomi.fi-nättjänsten har nu teckenspråkigt innehåll även för företagare

Suomi.fi tjänster - 24.05.2019

På Suomi.fi-webbtjänsten har man publicerat det första teckenspråkiga innehållet för företagare om att grunda företag.

Läs mer

Befolkningsregistercentralen deltar i ett internationellt samarbete för att möjliggöra gränsöverskridande uträttande av ärenden för någon annan

Suomi.fi tjänster - 24.05.2019

Tjänster som Suomi.fi-fullmakter, vilka gör det möjligt att uträtta ärenden för någon annan, har också småningom börjat uppstå i andra EU-medlemsländer. I och med detta har behovet av gränsöverskridande elektroniska tjänster också ökat på andra håll.

Läs mer

Månadens SDL-tips: Länka rätt till e-tjänster som kräver elektronisk identifiering!

Suomi.fi tjänster - 24.05.2019

Om du beskriver en e-tjänst i SDL som behöver en elektronisk identifiering ska du se till att länken blir rätt.

Läs mer