Servicedatalagrets nya verktyg granskar textens kvalitet

Suomi.fi tjänster - 12.12.2018

I slutet av november kompletterades Suomi.fi-servicedatalagrets användargränssnitt med ett nytt verktyg som granskar text som matas in i Servicedatalagret.

Läs mer

Det teckenspråkiga innehållet i Suomi.fi-nättjänsten har kompletterats

Suomi.fi tjänster - 12.12.2018

För avsnittet Suomi.fi på teckenspråk som publicerades i september har producerats mera innehåll. Det finns nu 32 stycken videor på teckenspråk.

Läs mer

Insatsområden för utvecklingen av tjänsten Fullmakter i slutet av året

Suomi.fi tjänster - 12.12.2018

I tjänsten Fullmakter har under slutet av året fler anvisningar och instruktionsvideor framställts, näringsidkares möjligheter att uträtta ärenden för någon annans del förbättrats och små förbättringar i användningen gjorts.

Läs mer

Nya organisations- och social- och hälsovårdscertifikat har tagit i bruk från och med 3.12.2018

Certifieringstjänster - 12.12.2018

03.12.2018 har tagit Befolkningsregistercentralen (BRC) i bruk nya undercertifikat som beviljar nya organisations- och social- och hälsovårdscertifikat.

Läs mer

Suomi.fi-meddelanden öppnas snart för små företag – organisation, inled ibruktagandet!

Suomi.fi tjänster - 28.11.2018

Via Suomi.fi-meddelanden kan organisationer snart skicka meddelanden även till representanter för företag. Meddelanden öppnas i produktionsbruk för företag ännu år 2018.

Läs mer