Befolkningsregistercentralen medverkar på Kommunmarknaden 11–12 september

Befolkningsuppgiftstjänster - Certifieringstjänster - 07.06.2019

På vår avdelning J1 (vån. K) kan du bland annat bekanta dig med tjänsterna för upprätthållande av byggnadsuppgifter i befolkningsdatasystemet.

Läs mer

En ny kundtjänst betjänar Befolkningsregistercentralens organisationskunder

Befolkningsuppgiftstjänster - Certifieringstjänster - 07.06.2019

Befolkningsregistercentralen öppnade i början av mars en kundtjänst som betjänar företags- och organisationskunder på vardagar både per telefon och via e-post.

Läs mer

Riihimäki utnyttjar servicedatalagret Suomi.fi i sin chatbot

Suomi.fi tjänster - 24.05.2019

I början av januari började Riihimäki stad erbjuda sina invånare service med en chatbot som utnyttjar artificiell intelligens. Kunta-Kati har också utnyttjat uppgifterna i Suomi.fi-servicedatalagret i sina svar från och med början av maj.

Läs mer

Suomi.fi-meddelanden hjälper myndigheterna att tillhandahålla elektroniska tjänster i enlighet med den nya lagen

Suomi.fi tjänster - 24.05.2019

Som en följd av den lag som trädde i kraft i april är myndigheterna skyldiga att ge möjlighet att ta emot meddelanden och dokument elektroniskt. Skyldigheterna i lagen kan fullgöras pålitligt och effektivt med hjälp av Suomi.fi-meddelanden.

Läs mer

Informationen om val av vårdenhet finns i fortsättningen i webbtjänsten Suomi.fi

Suomi.fi tjänster - 24.05.2019

Vårdenhetsval.fi-webbplatsens innehåll om val av hälsostation, sjukhus och andra hälsotjänster flyttar till webbtjänsten Suomi.fi.

Läs mer