Följ aktuella händelser inom digitalisering – beställ det nya nyhetsbrevet från Befolkningsregistercentralen!

Suomi.fi tjänster - 26.04.2019

I maj ger Befolkningsregistercentralen ut ett nytt nyhetsbrev där man tar upp en rad aktuella frågor och intressanta perspektiv inom digitalisering.

Läs mer

Månadens SDL-tips: Masspubliceringsfunktionerna förbättras i versionen som publiceras i maj

Suomi.fi tjänster - 26.04.2019

Masspubliceringsfunktionerna kan från och med maj tas i bruk av alla SDL-användare, när den nya versionen av Servicedatalagret publiceras den 6 maj.

Läs mer

Enkät om Suomi.fi-servicedatalagrets anvisningar

Suomi.fi tjänster - 26.04.2019

SDL-användare, ge din åsikt om Servicedatalagrets anvisningar!

Läs mer

Förfarandet för att godkänna handlingar förenklas i EU-länderna

Befolkningsuppgiftstjänster - 25.03.2019

EU-förordningen om framläggande av vissa officiella handlingar trädde i kraft 16 februari 2019. Förordningen syftar till att förenkla de formella förfarandena för godkännande av handlingar.

Läs mer

Information om hur EU:s allmänna dataskyddsförordning påverkar Befolkningsregistercentralens informationstjänster

Befolkningsuppgiftstjänster - 25.03.2019

När dataskyddsförordningen trädde i kraft ålades de personuppgiftsansvariga att bedöma och dokumentera sin verksamhet i ljuset av den nya dataskyddslagstiftningen. Den personuppgiftsansvariga ska bedöma villkoren för sin behandling av uppgifter bl.a. i fråga om behandlingens laglighet och möjligheterna att minimera användningen av uppgifter.

Läs mer