Betydande utvecklingsåtgärder och ibruktaganden i Suomi.fi-tjänsterna – arbetet fortsätter även 2019

Suomi.fi tjänster - 12.12.2018

År 2018 har varit ett brådskande år i arbetet med att utveckla Suomi.fi-tjänsterna. Betydande utvecklingsåtgärder och omfattande ibruktaganden präglade samtliga tjänster.

Läs mer

Nya mobilappen Serviceställen hjälper till att hitta offentliga serviceställen

Suomi.fi tjänster - 12.12.2018

Befolkningsregistercentralen och Cybercom har tillsammans utvecklat en ny mobilapplikation med förstärkt verklighet som ska underlätta när medborgare uträttar ärenden hos myndigheter.

Läs mer

Spring Splash – Keväthumaus anordnas igen 2019 – anteckna 3 april i kalendern!

Suomi.fi tjänster - 12.12.2018

Seminariet Spring Splash - Keväthumaus har redan blivit tradition och anordnas nästa gång 3 april på Finlandiahuset i Helsingfors.

Läs mer

Suomi.fi klarade sig utmärkt i EU-kommissionens undersökning av e-tjänster

Suomi.fi tjänster - 12.12.2018

I rapporten eGovernment Benchark undersökte kommissionen läget beträffande digitala tjänster i Europa.

Läs mer

Utvecklingen av Suomi.fi-informationsleden i samarbete över Finska viken har börjat bra

Suomi.fi tjänster - 12.12.2018

Utvecklingsarbetet utförs av Finlands och Estlands gemensamma institut Nordic Insitute for Interoperability Solutions

Läs mer