Suomi.fi Design System-biblioteket kommer att stöda utvecklarna av webbtjänster

Suomi.fi tjänster - 26.04.2019

Suomi.fi Design System är ett bibliotek för färdiga och enhetliga användargränssnittskomponenter. Målet för komponentbiblioteket i gemensamt bruk är att stöda genomförandet av tillgänglighet inom offentliga e-tjänster.

Läs mer

Uträttande av ärenden vid magistraten automatiseras via Suomi.fi-tjänster

Suomi.fi tjänster - 26.04.2019

”Genom att vi använder Suomi.fi-tjänsterna blir kundbetjäningen snabbare och vi kommer att få en betydande minskning av de manuella behandlingsskedena”, berättar utvecklingschef Anu Aakula.

Läs mer

Snart får också små företag meddelanden till Suomi.fi-applikationen

Suomi.fi tjänster - 26.04.2019

Via tjänsten Meddelanden kan du skicka meddelanden till små företag som sysselsätter 1–9 personer. I slutet av våren kan företagen ta emot meddelanden i mobiltelefonen via Suomi.fi-applikationen.

Läs mer

Tjänstemannafunktionerna håller på att utvecklas

Suomi.fi tjänster - 26.04.2019

Med hjälp av tjänstemannafunktionerna blir det möjligt att elektroniskt ge fullmakter och uträtta ärenden för flera instanser som för tillfället av olika orsaker inte omfattas av Suomi.fi-fullmakterna.

Läs mer

Påminnelse: Innehåll i Servicedatalagret som inte har uppdaterats arkiveras den 31 maj 2019 – kom ihåg att uppdatera din organisations innehåll!

Suomi.fi tjänster - 26.04.2019

Om en tjänst eller servicekanal inte har redigerats på ett år arkiveras den automatiskt

Läs mer