Medborgarkontot tas ur bruk: Den nya tjänsten Suomi.fi-meddelanden tas i bruk i mitten av december

Suomi.fi tjänster - 28.11.2017

I mitten av december publicerar Befolkningsregistercentralen en ny tjänst för kommunikationen mellan medborgare och myndigheter, Suomi.fi-meddelanden. Den nya tjänsten är en del av Suomi.fi-nättjänsten och den ersätter det nuvarande Medborgarkontot.

Läs mer

Berätta för medborgarna om Suomi.fi-tjänsterna - Dra fördel av kommunikations- och marknadsföringsmaterialet!

Suomi.fi tjänster - 28.11.2017

Suomi.fi-banner för er webbplats – broschyrer och affischer till betjäningsställen – material för informationstavlor – färdiga artiklar som ni kan använda

Läs mer

Ändringar som påverkar användningen av Suomi.fi-servicedatalagret samlas till en webbsida

Suomi.fi tjänster - 28.11.2017

Ändringar som påverkar innehållet i och användningen av Suomi.fi-servicedatalagret liksom andra aktuella frågor har samlats till en sida. Information om ändringar publiceras i kommunikationskanalen för Suomi.fi-tjänsterna esuomi.fi, till den sidan som finns bakom denna länk: https://esuomi.fi/suomi-fi-tjanster/suomi-fi-servicedatalager/aktuellt/?lang=sv.

Läs mer

Anmäl dig till Suomi.fi-användarsamfundet

Suomi.fi tjänster - 28.11.2017

Är du intresserad av att utveckla Suomi.fi-nättjänsten? Nättjänsten har från sedan första början utvecklats tillsammans med användarna. Vanliga användare har testat tjänsten och givit respons för att utveckla Suomi.fi.

Läs mer

Lättlästa kartor i webbtjänsten Suomi.fi

Suomi.fi tjänster - 28.11.2017

I planeringen av Suomi.fi:s nya lättlästa kartor beaktades brister i synsinnet. De lättlästa kartorna är inte samma sak som reliefkartorna som används av synskadade, utan de nya kartorna är till för att hjälpa personer med nedsatt syn eller nedsatta kognitiva färdigheter.

Läs mer