Katso integreras i etapper med Suomi.fi-fullmakter – ett pilotprojekt för ibruktagandet startar vid årsskiftet

Suomi.fi tjänster - 19.12.2017

Suomi.fi-fullmakter ersätter Katso-tjänsten stegvis. Med hjälp av Katso-identifiering kan en person logga in i myndigheternas e-tjänster i egenskap av företrädare för ett företag, en sammanslutning, en offentlig organisation eller ett dödsbo.

Läs mer

Gränssnitten i Servicedatalagret används redan flitigt

Suomi.fi tjänster - 19.12.2017

Suomi.fi-servicedatalagret används förutom i Suomi.fi-nättjänsten även av många andra organisationer och deras webbplatser. Servicedatalagret har genomförts med en öppen källkod och därför är det lätt att använda data som ingår i det.

Läs mer

Utbildningarna om Servicedatalagret fortsätter 2018

Suomi.fi tjänster - 19.12.2017

Under januari–februari kommer vi att publicera videoutbildningar indelade i korta snuttar om hur man producerar innehåll till SDL och använder användargränssnittet. Under nästa år kommer videoutbildningarna också att kompletteras med SDL-kliniker som hålls på finska en gång per vecka och på svenska en gång per månad.

Läs mer

ASTI-systemet för gemensamma servicepunkter tas i bruk 1.2.2018 – Kontrollera att ert data finns i Servicedatalagret

Suomi.fi tjänster - 19.12.2017

Projektet för att förnya datasystemet för gemensamma servicepunkter (ASTI) har nått fortskridit och ASTI-systemet kan tas i bruk 1.2.2018. Projektet har syftat till att förnya datasystemen för de gemensamma servicepunkterna.

Läs mer

Hur kommer Befolkningsregistercentralen i fortsättningen att kommunicera med de organisationer som utnyttjar Suomi.fi-tjänsterna?

Suomi.fi tjänster - 19.12.2017

Även om det nationella servicearkitekturprogrammet avlutas kommer utvecklingen av Suomi.fi-tjänsterna och informeringen om dem att fortsätta även nästa år.

Läs mer