SDL-kontaktperson, meddela om organisationens ibruktagande av SDL och övergång till underhållsfasen!

Suomi.fi tjänster - 24.01.2018

Med hjälp av denna enkät följer vi upp i vilket skede organisationer är med ibruktagandet av SDL och övergången till underhållsfasen.

Läs mer

Kom ihåg SDL-klinikerna!

Suomi.fi tjänster - 24.01.2018

Utbildningarna om Suomi.fi-servicedatalagret (SDL) fortsätter även under 2018.

Läs mer

Befolkningsregistercentralen önskar god jul!

Suomi.fi tjänster - 19.12.2017

God jul och tack för samarbete

Läs mer

Myndighetskommunikationen går in i en ny tid! Nu kan du få elektronisk post från myndigheterna

Suomi.fi tjänster - 19.12.2017

Befolkningsregistercentralen har den 15 december 2017 öppnat en ny tjänst för kommunikationen mellan medborgare och myndigheter, Suomi.fi-meddelanden. Tjänsten ingår i Suomi.fi-nättjänsten.

Läs mer

Finland det första landet som inför elektronisk ärendehantering på annan persons vägnar

Suomi.fi tjänster - 19.12.2017

Finland är det första landet i världen som gjort det möjligt för en vuxen att ge en annan person en elektronisk fullmakt att hantera ärenden på sina vägnar i social- och hälsovårdsfrågor. Ärendehantering på annan persons vägnar förutsätter att man ger en fullmakt för elektronisk ärendehantering inom hälsovården i Suomi.fi-nättjänsten.

Läs mer